Gezamenlijk wonen voor ouderen: als de gemeente meewerkt

Trouw plaatste een opiniestuk over het gezamenlijk wonen voor ouderen. De schrijvers geven aan dat deze woonvorm óók voor gemeenten een interessante optie is. “Goede huisvesting voor ouderen bevordert de doorstroming en zorgt voor woningen voor bijvoorbeeld startende gezinnen. Maar minstens zo belangrijk is de overweging dat de formele zorg flink onder druk staat en dat de uitgaven van de gemeenten aan zorg en ondersteuning de pan uit rijzen. Het scheelt aanzienlijk als mensen wonen op een manier dat ze makkelijker een beetje voor elkaar kunnen zorgen als de nood aan de man komt. Het gevoel van gemeenschappelijkheid en verbondenheid leidt tot meer welbevinden, minder eenzaamheid en zelfs minder ziekte. En als er wel formele zorg nodig is, scheelt het voor de medewerkers van de thuiszorg dat de hoeveelheid reistijd per verstrekking beperkt is.”

Het hele artikel lees je hier.