Gezocht: Ideeën voor ‘beter benutten bestaande bouw’

Het woningtekort krijgt volop aandacht, maar het is opmerkelijk dat oplossingen bijna altijd worden gezocht in bouwen: meer, sneller, beter. Heeft u ideeën voor een betere benutting van de bestaande woningvoorraad? Merkt u nodeloze beletsels? Ziet u creatieve en onorthodoxe oplossingen? Laat het Platform31 weten!

Platform31 komt graag met u in contact (liefst voor eind augustus). In 2020 en 2021 werkt Platform31 aan het in kaart brengen van belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad.