Goed nieuws voor woco's in Groningen

Groningen stelt een gemeentelijk woonregister in waarin bewoners/groepen hun initiatief kunnen inschrijven. Ook heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee Groningen kan rekenen op een informatiecampagne over coöperatieve woonvormen én een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente waar geïnteresseerden, wooncoöperaties, CPO’s en het ambtelijk apparaat terecht kunnen voor expertise en ondersteuning.

Deze maatregelen vloeien voort uit de gemeentelijke woonvisie, die de gemeenteraad van Groningen op 24 juni vaststelde. Die woonvisie stelt dat eigenaarschap en zeggenschap zwaarwegende thema’s zijn. Ook verbondenheid van bewoners met hun leefomgeving is belangrijk. In lijn daarmee ondersteunt de woonvisie nieuwe vormen van projectontwikkeling én de vorming van wooncoöperaties. “Deze alternatieve vormen van ontwikkeling kunnen zorgen voor een duurzame toevoeging van betaalbare woningen en een grotere diversiteit in woningtypologie. Bewoners veranderen zo van consument tot producent van hun woning en woonomgeving.”