Handvatten voor Gelderse gemeenten

‘In de schijnwerper: collectieve wooninitiatieven’, kopt de nieuwsbrief van het Gelders Actieplan Wonen. “De druk op de woningmarkt is groot en het aanbod sluit niet altijd aan bij wat mensen zoeken. Daarom nemen ze steeds vaker samen het initiatief om woningen te bouwen en zelf te zorgen voor een prettige woonomgeving. Hoe realiseer je als gemeente deze initiatieven nu in de praktijk? Actieplan Wonen geeft gemeenten handvatten.”

Die handvatten vind je hier.

Voorbeeld: Project Ecodorp Zuiderveld (Nijmegen).
CPO Actieplan Wonen Nijmegen.