ING: ‘Cluster ouderenwoningen om markt te ontlasten’

Recent onderzoek van ING laat zien dat de clustering van ouderenwoningen de meest effectieve manier is om zowel de zorg als de woningmarkt te ontlasten’, schrijft Gebiedsontwikkeling.nu. ‘De onderzoekers stellen dat de geclusterde woonvormen een antwoord kunnen zijn op de ontwikkeling dat ouderen langer thuis blijven wonen. “Ouderen kunnen veel baat hebben bij de gemeenschappelijkheid binnen geclusterde woonvormen. Het sociaal beheer in moderne complexen bevordert de individuele en onderlinge zelfstandigheid. Praktijkvoorbeelden laten zien dat de toenemende zelfredzaamheid van zorgvragende bewoners in sommige gevallen de behoefte aan externe ondersteuning en zorg verkleint.”’

Het probleem is groot en de kosten voor deze woonvorm hoog. Volgens ABF Research zijn tot 2040 zo’n half miljoen voor ouderen geschikte woningen nodig. “Een gemengd complex met daarin ook vrijesector- en eventueel koopwoningen kan de financiële haalbaarheid vergroten,” menen de onderzoekers.