Interview met Trevor James, voorzitter van Cooplink

Platform31 publiceerde donderdag 1 april een interview met Trevor James, de bestuursvoorzitter van Cooplink. In het interview vertelt Trevor over het belang van wooncoöperaties en over zijn droom om doorbraken te realiseren. Het liefst ziet Trevor namelijk dat over tien jaar 5% van de woonvoorraad bewoond wordt door bewonersverenigingen of wooncoöperaties.

“Ik denk dat als je zou evalueren wat bestaande coöperatieve groepen betekenen voor hun omgeving, dat dat veel meer is dan een dak boven het hoofd. Bijvoorbeeld het langdurig betaalbaar houden van woningen, omdat er niet wordt gespeculeerd. Doordat wooncoöperaties veel in eigen beheer doen, met zelfwerkzaamheid, zijn de kosten laag en hoeven de huren niet zo te stijgen. Allerlei belastende regelgeving en verantwoordingseisen maken woningen voor woningcorporaties duurder om te beheren. Wooncoöperaties hebben een eenvoudiger systeem. Dat loont.”

Lees het hele artikel op de site van Platform31.