Kamervragen over Tweebos beantwoord

De Tweebosbuurt heeft aardig wat stof doen opdwarrelen. Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid (SP), stelde op 29 maart vragen aan minister Ollongren over het oprichten van een wooncoöperatie in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Op 17 mei beantwoordde minster Kajsa Ollongren deze vragen. De antwoorden lees je hier.

In de brief vertelt Ollongren dat op de site van Cooplink veel initiatieven zijn opgenomen. Wij zijn blij dat zij op deze manier ziet dat de interesse in collectieve woonvormen groot is. Daarover gesproken: hebben jullie je gezicht al laten zien aan de politiek en je wooncollectief ingeschreven op onze site? Meteen even doen!

Onwaarheid
Eén van de antwoorden van minister Ollongren bevat een onwaarheid, daar gaan wij haar vriendelijk op wijzen. Zij schrijft bij vraag 7: “Met de vorming van een coöperatie worden de sociale huurwoningen namelijk onttrokken aan de sociale voorraad en deze woningen zijn daarmee niet meer beschikbaar voor de gehele doelgroep. Om deze reden dient een beslissing tot medewerking altijd zorgvuldig te worden genomen. Een corporatie is dan ook niet verplicht om de woningen aan een wooncoöperatie te verkopen.” Jullie weten net als wij dat wooncoöperaties juist voor betaalbare huisvesting zorgen, sterker nog veelal woonruimte bieden in de sociale huur.

Motie aangenomen
Op 20 mei twittert Sandra Beckerman enthousiast: “Ja! Wooncoöperaties kunnen een goed en betaalbaar alternatief zijn voor de #wooncrisis […] Daarom deze motie ingediend die is aangenomen”. Een handje wijst naar de motie die zij 15 april indiende: “overwegende dat wooncoöperaties voor mensen een blijvend betaalbaar alternatief kunnen zijn in een wooncrisis, omdat speculatie wordt tegengegaan; overwegende dat uit de praktijk blijkt dat corporaties niet altijd meewerken; verzoekt de regering, er samen met gemeenten op toe te zien dat woningcorporaties de oprichting van wooncoöperaties niet mogen tegenwerken, en moeten stimuleren in lijn met wetgeving en de bestaande stimuleringsmaatregelen.”

Sandra Beckerman (SP)