Kavels voor wooncoöperaties in Utrecht!

Gemeente Utrecht vindt het – net als wij – belangrijk dat wooncoöperaties slagen. Daarom stelt ze dit voorjaar een eerste nieuwbouwlocatie in Leidsche Rijn beschikbaar voor een wooncoöperatie. De kavel biedt ruimte voor 15 tot 20 woningen. In het najaar volgt waarschijnlijk een nieuwbouwlocatie in Zuilense Vecht. Is jullie groep geïnteresseerd in locatie Leidsche Rijn? Of wil je een wooncoöperatie starten in Utrecht? Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst op 17 april.

Informatiebijeenkomst
De gemeente, !Woon en Cooplink organiseren maandag 17 april van 19:00 tot 22:00 uur een informatiebijeenkomst in Hof van Cartesius in Utrecht. Deze avond vertellen we je meer over het starten van een wooncoöperatie in Utrecht, kun je vragen stellen en kun je je aanmelden als geïnteresseerde voor de eerste nieuwbouwlocatie in Leidsche Rijn. Ook wethouder Dennis de Vries (wonen) is aanwezig.

Gemeente Utrecht doet meer
Gemeente Utrecht luisterde naar de behoefte van inwoners om samen verantwoordelijkheid te nemen voor hun huisvesting en stelde in 2021 een actieplan wooncoöperaties vast. Het aanbieden van deze eerste locatie is een volgende stap. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van het gedeeltelijk financieren van wooncoöperaties. Bovendien is de gemeente per 1 februari een samenwerking aangegaan met Stichting !WOON en Cooplink. Lees maar verder.