Kennis delen | Ontwerpen voor en met het collectief

Architectuur is het thema van de kennisdeelsessie op woensdag 21 juni. Beter gezegd, de sessie gaat over ontwerpen voor en met het collectief. Waarin verschilt het collectieve ontwerp van het reguliere woonontwerp? Waar moet je rekening mee houden? Hoe zorg je dat alle wensen samenkomen in het ontwerp? Welke partijen zijn erbij betrokken? Welke rol hebben ze? Hoe creëer je draagvlak?

Online sessie
De sessie is online via Zoom. De inlogcodes ontvang je na aanmelding per mail. Voor leden is de sessie gratis, niet-leden krijgen een open betaalverzoek. Je bepaalt dus zelf wat je betaalt.

Meld je aan
Je bent van harte welkom. Laat je ons even weten bij welk wooninitiatief jij betrokken bent? En in welke plaats of regio? Hebben jullie al een naam? 

Graag tot 21 juni!

Voor leden gratis (tot drie afgevaardigden)
Open betaalverzoek voor niet-leden (bijdrage naar draagkracht)