Knarrenhof stuurt noodkreet naar informateur

Ook de Knarrenhof stuurde een brief naar de heer Tjeenk Willink en andere politici, samen met prof. Erik Buskens en prof. Peter Boelhouwer, onder de naam Onderzoeksconsortium Netwerk Vitaliteit. Een noodkreet noemen ze het zelf. “Veel urgente dossiers vragen vragen om visie en strategie”, schrijft het consortium. “Voorbeelden zijn de huidige woningmarkt- en de zorgcrisis. Het onderwerp dat onvoldoende aandacht krijgt, is het enorme effect van de vergrijzing op deze dossiers.”

“De Nederlander is 50+”, benadrukt het consortium. “De grootse groep huishoudens in Nederland is 60+ en deze groep groeit hard. De verzilvering van Nederland zal op veel beleidsterreinen verstrekkende gevolgen hebben.” In hun brief attenderen ze de lezer op de uitzending van 12 april van KRO-Kruispunt. Ze gaan in op het Deltaplan Verzilvering dat ze eerder stuurden maar de bewindslieden Ollongren en de Jonge en vragen de lezer met klem om de samenhang tussen sectoren in beeld te brengen en de vergrijzing van Nederland prioriteit te geven.

De noodkreet lees je hier.