Kom naar Cooplinks 4e netwerkbijeenkomst

Wooncoöperaties en initiatieven daartoe zijn uitgenodigd op zaterdagmiddag 16 februari in Utrecht voor de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink. Actuele ontwikkelingen omtrent de wooncoöperatie en de rol en toekomst van Cooplink staan centraal.  De bijeenkomst vindt plaats in buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht. Meld je aan en kom ook!
 
In het eerste deel van het programma deze middag zullen we een aantal belangrijke actualiteiten voor de wooncoöperatieve zaak met jullie delen en staat het toekomstplan van Cooplink centraal. In het tweede deel leggen we een structuur voor Cooplink voor en willen we geheel volgens de coöperatieve gedachte met elkaar aan de slag om de volgende stappen met elkaar in te vullen en kennis te delen.
 
Programma:
13:30 – 14:00 Inloop met lunch (soep en brood)
14.00 – 14:30 Actualiteiten van belang voor wooncoöperaties
Een update over de vele ontwikkelingen die van belang zijn voor wooncoöperaties (in oprichting). Zoals op het gebied van huurtoeslag voor bewoners van wooncoöperaties, financiering en fiscale kwesties m.b.t. wooncoöperaties en de plannen van het ministerie van BZK voor wooncoöperaties.
14:30 – 15:00 Presentatie Toekomstwerkplan Cooplink
In onze vorige netwerkbijeenkomst hebben we met elkaar uitgesproken veel meerwaarde te zien in Cooplink als zelfstandig platform voor het realiseren van (initiatieven voor) wooncoöperaties. De toekomstwerkgroep is het afgelopen half jaar hiermee aan de slag gegaan en we zullen het resultaat aan jullie presenteren en toelichten.
15:00 – 15.30 Koffiepauze
15:30 – 16:00 Schets van verenigingsstructuur
Om dit kennisplatform zelfstandig te kunnen laten functioneren is een structuur nodig. De toekomstwerkgroep heeft daarom een verenigingsstructuur geschetst en legt deze aan jullie voor. Hierbij zullen we jullie ook uitnodigen om mee te denken/doen over/aan de vervolgstappen (zoals vormen van een bestuur, statuten en verdere organisatorische aspecten).
16.00 – 16:30 Eerste schets van het Cooplink werkplan 2019
16:30 – 17:00 Open podium voor initiatieven
17.00 – 18.00 Sluiting en aansluitend een borreltje
 
In principe is deze bijeenkomst voor initiatieven die zich op website van Cooplink als deelnemer hebben aangemeld, maar initiatieven die overwegen zich aan te sluiten zijn ook welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk vrijdag 15 februari 17:00 uur via een aanmeldformulier en meld a.j.b. met hoeveel personen jullie komen en of je/jullie mee-eten met de lunch (= gratis).
 
Klik hier voor het aanmeldformulier voor 16 februari.
Graag tot dan.
 
Foto: De Toekomst (Nijmegen). cea+ (CC BY 2.0)