Krachten bundelen: koepelorganisaties slaan de handen ineen

‘Als het makkelijker zou zijn om ze op te richten, zouden er veel meer coöperaties zijn.’ Dat stelden de verschillende koepelorganisaties toen zij de koppen bij elkaar staken tijdens het overleg ‘Krachten bundelen’ op 24 januari. Het overleg is een initiatief van Cooplink.
Er is een grote latente behoefte onder burgers om collectief te wonen, wijst onderzoek uit, maar beleidsmakers vinden het lastig om deze initiatieven te faciliteren omdat het niet past in de dominante markt van individueel kopen en huren. Dat is op zijn zachts gezegd jammer, want coöperatief wonen biedt stilzwijgend ook een antwoord op vraagstukken als sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, zorg en armoedebestrijding.

Belemmeringen wegnemen
De bijeengekomen partijen willen samen de beleidsmakers overtuigen om belemmeringen voor deze maatschappelijk waardevolle bewonersinitiatieven weg te nemen. Aan tafel schoven onder meer de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (VGW), de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen 50-plus (LVGO), Global Ecovillage Network Nederland (GEN-NL), !Woon, Vrijcoop en Nederland zorgt voor elkaar (NZVE). Erfelen en Zorgsaamwonen waren helaas verhinderd.

Concrete stappen
De eerste concrete stappen zijn geformuleerd, waaronder het besluit om een gemeenschappelijk manifest te schrijven. Daarover later meer!

We kijken uit naar de verdere samenwerking!