Lancering boek ‘Together: Ruimte voor collectief wonen’

Op 24 oktober werd het boek Together: Ruimte voor collectief wonen gelanceerd in Pakhuis de Zwijger. Dit onderwerp is helemaal ons ‘kopje thee’, dus natuurlijk was Cooplink erbij. Het boek gaat in op vragen als: waarom is samenwerkend wonen relevant, hoe kunnen we dergelijke woonvormen realiseren en wie moet welke acties ondernemen om bij te dragen aan duurzamere steden en regio’s? Het boek geeft een beeld van de dilemma’s en mogelijkheden om te komen tot een nieuw paradigma voor samen leven in de eenentwintigste eeuw.

Darinka Czischke is één van de auteurs. Ze is hoogleraar Huisvesting en Sociale Duurzaamheid in Delft én lid van de Raad van Bestuur van Cooplink. Samen met haar co-auteurs Marije Peute en Sara Brysch legde zij uit waarom collectief wonen een opleving kent in Nederland. Ze lieten kansrijke voorbeelden zien en onderstreepten: “Mensen kiezen in deze ongekende wooncrisis meer en meer voor zelforganisatie, in een zoektocht naar meer gemeenschappelijkheid en duurzame en betaalbare woningen.”

Maar waarom is het nu zo moeilijk om deze initiatieven van de grond te krijgen? Daarover gingen de auteurs in gesprek met mensen uit de woonsector en voorvechters van het coöperatief wonen. Zo schoven aan tafel ook onze eigen Bernard Smits en Julian van de Sande. Bernard is één van de grondleggers van Cooplink en sinds jaar en dag bestuurder van de WBVG, de enige woningbouwvereniging die puur en alleen woongemeenschappen in haar beheer heeft. Julian bemant het projectbureau van Cooplink en is lid van wooncoöperatie de Nieuwe Meent. Het was een inspirerende avond!