Manifest naar alle gemeenten

Op 9 februari stuurde ‘Ruimte voor collectief wonen’ een manifest naar alle gemeenteraden en colleges. Hun doel? Een passend gemeentelijk beleid voor collectieve en andere woonvormen én een volwaardige plek in de woonprogramma’s van gemeenten.

De tekst legt uit: “In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de invoering van de Omgevingswet, richten we ons manifest aan alle Nederlandse gemeenten. Aan iedereen binnen de gemeenten die vorm geeft aan het woonbeleid en de uitvoering hiervan. Wij vragen alle raadsleden om zich concreet uit te spreken over collectieve en andere – niet traditionele – woonvormen in de eigen verkiezingsprogramma’s en de (toekomstige) collegeleden om concrete ambities, doelen en beleid op te nemen in de op te stellen collegeakkoorden.”

‘Ruimte voor collectief wonen’ bestaat uit een groeiende groep ondernemende burgers en organisaties die een meerwaarde ziet in collectief wonen. Met het manifest geven ze gehoor aan de intentie van de Omgevingswet, waarin initiatiefnemers meer dan ooit de mogelijkheid krijgen om te participeren in de inrichting van de eigen leefomgeving.

Het manifest vind je op de site van Ruimte voor collectief wonen. Daar kun je manifest ook ondertekenen.