Meer en meer zorgzame gemeenschappen

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) zette afgelopen najaar een enquête uit onder zorgzame gemeenschappen. Daar hebben 323 bewonersinitiatieven op gereageerd. Het zijn bewonerscollectieven die hun leefomgeving willen verbeteren en voor een vitale gemeenschap zorgen in hun eigen buurt.

NLZVE weet hoe waardevol die initiatieven zijn, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom maakt NLZVE de omvang en betekenis ervan zichtbaar. Meer informatie vind je hier.