Meet-up over De collectieve woondroom!

Journalist Bas Mester schreef een artikel ‘De collectieve woondroom’, dat verschijnt op 4 maart in de Groene Amsterdammer. Op donderdag 10 maart is er een meet-up, waarin Bas Mesters in gesprek gaat met maatschappelijk pioniers over anders en samen bouwen en wonen. Over wat collectief bouwen en wonen kan betekenen, en wat het nog belemmert. Het gesprek wordt live gestreamd; je kunt digitaal vragen stellen.

“De woningmarkt zit op slot”, kopt de uitnodiging. “Betaalbaar wonen is vrijwel onmogelijk, maar lokaal ontstaat nieuw initiatief: Nieuwbouw-wooncoöperaties zouden een oplossing kunnen bieden voor de woningnood. Duurzamer, socialer en goedkoper wonen op minder oppervlak. Aangezwengeld door burgers. In Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland doet men het al. Steeds meer Nederlanders willen en proberen het, maar overheid en markt zijn nog huiverig.”

Onderwerp van gesprek zijn dan ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wooncoöperaties en collectief wonen, en over hoe overheid en markt er beter op zouden kunnen reageren. Aan tafel vind je:

  • Clemens Mol, één van de grondleggers van Cooplink en programmaleider wooncoöperaties bij !Woon.
  • Arie Lengkeek, co-auteur van het boek Operatie wooncoöperatie, uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit.
  • Kelly Tijhuis, cultureel antropoloog en voormalig bewoonster van Ecodorp Zuiderveld, waar zij een thesis over schreef.
  • Koen de Kruif, voorzitter van Ecodorpen Gelderland en initiatiefnemer van Ecodorp Zuiderveld.
  • Bas Mesters, gesprekleider, journalist en schrijver van het boek Herstel van Nederland.