Antwoord op Kamervragen over wooncoöperaties

De Minister van BZK, mevrouw Ollongren, beantwoordde op 6 juli de Kamervragen over wooncoöperaties. Kamerlid Henk Nijboer wijst met zijn vragen op de toegevoegde waarde van wooncoöperaties voor de woningmarkt. “Wooncoöperaties kunnen een rol spelen bij het aanbieden van betaalbare woningen voor lagere- en middeninkomens”, beaamt de minister. Om die reden heeft zij een aantal initiatieven ontplooid om de ontwikkeling van wooncoöperaties te stimuleren.

Het ‘actieprogramma wooncoöperaties’ omvat onder meer:

  • verlenging van het experiment verkoopregels wooncoöperaties;
  • ondersteuning van beheercoöperaties (handreiking wooncorporaties);
  • bijdrage aan kennis- en productontwikkeling (Cooplink);
  • professionele begeleiding pilots (Platform31);
  • onderzoek naar financiering.

Na de zomer, als het onderzoek naar financiering is afgerond en de eerste ervaringen met de pilots zijn opgedaan, informeert de minister de Kamer opnieuw over de stand van zaken.

Download de brief van minister Ollongren: ‘Beantwoording Kamervragen over wooncoöperaties’