Motie: ‘Geen belemmerende wetten’

Onze lobby heeft een sneeuwbaleffect. Op 14 november j.l. dienden Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Jaco Geurts van het CDA een motie in. In die motie geven zij aan dat burgerinitiatieven voor gemeenschappelijk wonen moeten worden gestimuleerd. Grinwis en Geurts constateren dat er nog veel belemmeringen zijn en verzoeken de regering om die belemmeringen binnen de Woningwet of andere wetten weg te nemen. Ook vragen zij de regering om gemeenten en woningcorporaties aan te sporen om wooncoöperaties in koop en huur te faciliteren. Dinsdag 22 november wordt over deze motie gestemd. Duimen maar!