Subsidie voor planvorming in Zuid-Holland

Wooninitiatieven in Zuid-Holland opgelet! De Provincie Zuid-Holland stelt de subsidieregeling Plankosten Collectieve Wooninitiatieven open tot 1 december dit jaar.

Voor wie?
De pro­vin­cie stelt €75.000 be­schik­baar voor de plan­vor­ming van (in­no­va­tie­ve) col­lec­tie­ve woon­i­n­i­ti­a­tie­ven. Ver­e­ni­gin­gen, woon­co­ö­pe­ra­ties en stich­tin­gen kun­nen hier­van ge­bruik ma­ken om de haal­baar­heid van hun pro­ject te on­der­zoe­ken. Dit gaat om bijvoorbeeld nieu­we woon­vor­men voor men­sen die bij­voor­beeld met een groep ge­lijk­ge­stem­den wil­len wo­nen of men­sen die af­han­ke­lijk zijn van zorg.

Wees er snel bij!
De sub­si­die be­staat uit een een­ma­li­ge bij­dra­ge van €15.000 op ba­sis van een in te die­nen of­fer­te van een pro­fes­si­o­neel be­ge­lei­der die geen on­der­deel is van de groep. Een uitleg vind je op de site van Provincie Zuid-Holland.

De subsidie wordt verstrekt op volg­or­de van bin­nen­komst dus wees er snel bij! Al je vragen over de nieuwe subsidieregeling ‘Collectieve Wooninitiatieven’ kun je mailen naar sterkestedenendorpen@pzh.nl