Onze reactie op de nota Aanpak wooncoöperaties

Minister Hugo de Jonge stuurde in februari een door hem ondertekende nota ‘Aanpak wooncoöperaties’ naar de Tweede Kamer. Dat er een aanpak is geformuleerd, stemde ons blij, maar bij het lezen raakten we toch wat mismoedig. De nota slaat namelijk her en der de plank mis. Daarom klommen we in de pen.

We schreven een brief aan de woordvoerders wonen van de Tweede Kamer, en natuurlijk ook cc naar minister Hugo de Jonge. “Deze uitwerking kan onzes inziens niet de bedoeling zijn van de geest (en de letter) van de moties die eind 2022 zijn aangenomen”, vertelden we hen. Acht kanttekeningen plaatsen we bij de nota. Ben je benieuwd wat we schreven? Lees maar mee.