Onze stip aan de horizon. We hebben jou nodig!

Cooplink heeft een stip aan de horizon, namelijk een wereld waarin collectief wonen heel gewoon is. Waarin íeder initiatief tot realisatie kan komen, omdat het toegang heeft tot kennis, ondersteund wordt door beleid en er passende financieringsvormen zijn. Daar zetten wij ons voor in. Zo delen we volop kennis, lobbyen we heel wat af en zijn we in gesprek met banken en andere sleutelfiguren in de woningmarkt.

Om ons doel te bereiken, is er niet alleen tijd, maar ook geld nodig. Nu heeft onze achterban geen financiële armslag – de wooncoöperaties in wording kunnen de kosten van onze organisatie niet dragen – en is er ook nog geen duidelijkheid over een subsidie in 2023. Toch wil Cooplink op volle kracht door: nog meer kennis delen en veel meer drempels slechten. Daarom lanceerde Cooplink op 22 december een donatiecampagne.

Help jij ons? Draag jij bij zodat wij verder kunnen werken aan wereld waarin collectief wonen heel gewoon is? Dankjewel!