Onze voorzitter koninklijk onderscheiden

De Koning ziet in Trevor James, onze bestuursvoorzitter, wat wij ook in hem zien: een toegewijde voorvechter die zich met hart en ziel inzet voor de emancipatie van bewoners. Op 27 april werd Trevor James, tot zijn grote verrassing, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau na een hartverwarmende toespraak van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. “Het Koningshuis heeft grote waardering voor hoe Trevor James zich al jarenlang inzet voor de samenleving. Daarom heeft het de Koning behaagd om Trevor James een koninklijke onderscheiding te geven,” begint burgemeester Sharon Dijksma haar verhaal.

Trevors oud-collega’s bij Vannimwegen schreven een mooi verslag over deze welverdiende onderscheiding op hun site. Dat lees je als je op Lees meer klikt.

Gemeente Utrecht zegt er het volgende over: “De heer Trevor James heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van met name huurders van sociale huurwoningen. Als bewonersadviseur in dienst van Vannimwegen (sinds 1999) en als pleitbezorger voor de belangen van de bewoners was hij actief bij het verbeteren of beheren van de woningen. Hij slaagde erin de emancipatorische ideeën op de agenda van beleidsbepalers te krijgen en introduceerde het ‘right to manage’ in de Nederlandse woningmarkt. Hij stimuleerde bewoners zo om zelf het beheer van hun wooncomplex te voeren. De manier waarop hij gedurende zijn hele leven invloed uitoefende op de emancipatie van bewoners is uniek en van groot belang voor inwoners die minder taalvaardig of uitgesproken zijn. Hij bood regelmatig zijn diensten onbezoldigd aan. Doordat hij zowel thuis was in de wereld van bewonersinitiatieven als in die van de volkshuisvesting wist hij bruggen te slaan tussen deze twee werelden. Hij maakte indruk met zijn vasthoudende manier van werken en bleef vasthouden waar anderen loslieten. Nog steeds is de heer James acties als bestuurslid bij Stichting Het Wilde Westen en voorzitter van Cooplink; een kennisnetwerk van wooncoöperaties.”

Van harte gefeliciteerd, ‘Knight Trevor James’. Dank je wel dat je je met hart en ziel voor Cooplink inzet!