Opnieuw antwoord op Kamervragen over wooncoöperaties

Op 4 september gaf minister Kajsa Ollongren opnieuw schriftelijk antwoord op vragen van kamerlid Henk Nijboer over wooncoöperaties. Dit maal gaan de vragen over wooncoöperaties in het buitenland.

Een zevental vragen van Nijboer gaat over de rol van wooncoöperaties in de huurmarkt in Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. Die informatie is nog niet beschikbaar, vertelt minister Ollongren. Zij belooft onderzoek te laten doen en de resultaten naar de Tweede Kamer te sturen.

“Ik zal een dergelijk onderzoek laten doen, waarbij ik net als in mijn eerdere beantwoording aanteken dat een vergelijking aan beperkingen onderhevig is. Er is namelijk in deze landen geen sprake van een woningcorporatiesector zoals in ons land en er wordt vaak ook geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen middenhuur en sociale huur. De resultaten van het externe onderzoek zal ik met een begeleidende brief aan uw Kamer zenden.”

Minister Ollongren

Op vraag 8 licht zij het verschil toe tussen de volkshuisvesting in Zweden en in Nederland. Kort gezegd: Zweden kent geen sociale huursector zoals wij in Nederland. Op de afsluitende, negende vraag van kamerlid Nijboer over welke lessen zij kan leren van het beleid in andere landen, geeft minister Ollongren aan dat ze daar niet op kan vooruitlopen. Eerst zal extern onderzoek moeten plaatsvinden.