Opnieuw Kamerbrief over wooncoöperaties

Op 9 november geeft Minister Kajsa Ollongren met een nieuwe kamerbrief inzicht in de acties die haar ministerie heeft genomen om wooncoöperaties te stimuleren. Ze start haar toelichting met alle begrip voor de perikelen van wooncoöperaties.

“Het oprichten van een coöperatief, maar ook de fase van eigen beheer, vraagt veel van de leden van de coöperatie. Het vraagt kennis en kunde, maar vooral veel tijd. Dit maakt de oprichting en het lidmaatschap van een wooncoöperatie niet voor iedereen geschikt. Hierbij spelen vele aspecten een rol, zoals het tot overeenstemming komen in de groep, het vinden van een locatie, de relatie met de gemeente, maar ook zeker de financiën.”

“Het beleid is er op gericht om te bevorderen dat meer levensvatbare initiatieven succesvol worden”, gaat minister Ollongren verder. Daarom heeft ze de volgende stappen genomen:

 • aanpassing van de verkoopregels bij verkoop van een woningcorporatie aan een wooncoöperatie
  (korting op de verkoopprijs tot 50% van de marktwaarde)
 • onderzoek naar de financiering van wooncoöperaties
  (het onderzoek pleit voor een andere waardering van bezit en/of voor het verhogen van overheidsgarantie)
 • begeleiding van projecten
  (start van een pilotprogramma met 12 initiatieven van Platform 31)
 • faciliteren van kennisdeling
  (Cooplink kan dankzij subsidie haar taken uitbreiden)
 • menukaart voor zelfbeheer
  (een handreiking die handvatten biedt voor het inrichten van een beheercoöperatie)

Over de stappen lees je in haar Kamerbrief meer. Minister Ollongren sluit af met de belofte dat ze in het eerste kwartaal van 2021 terugkomt op het onderzoek naar het beleid voor en belang van wooncoöperaties in andere Europese landen. Wordt vervolgd dus.

Cooplink houdt je op de hoogte.