Oproep aan de provincies

Cooplink schoof aan tafel met zeven collega-koepelorganisaties en schreef samen met hen een manifest: een oproep aan de provincies om coöperatieve woonvormen te stimuleren en te versnellen. Alle organisaties vinden dat coöperatieve woonvormen een antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken als het onbereikbaar worden van woningen voor alleenstaanden en starters, het tekort aan sociale en midden huurwoningen, de toename van de zorgvraag, de toenemende eenzaamheid en de stappen die gezet moeten worden in de energietransitie.

Tien tips geven we de provincies in het manifest. De tips hebben betrekking op het beschikbaar stellen van locaties, op financiële ondersteuning en op kennisdeling. We vragen aandacht voor deze onderwerpen in de komende bestuursperiode, en natuurlijk lang daarna. Maandagochtend 3 april vonden alle provincies het manifest in hun digitale postvak.

Met dank aan de collega-koepelorganisaties: Erfdelen, GEN Nederland (Global Ecovillage Network), LVGO Gemeenschappelijk wonen 50+, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, VrijCoop en ZorgSaamWonen.