Oproep ‘wooncoöperatieven in het regeerakkoord’

Wooncoöperatieven verdienen een serieuze plek in het regeerakkoord. Ze lenigen, bottom-up, de nijpende woningnood. Om die reden schreef Cooplink, het kennisplatform voor wooncoöperaties, in samenwerking met oud-politicus Adri Duivesteijn, een oproep aan de informateur, de heer Tjeenk Willink. In die oproep formuleerden zij ook een tekstvoorstel voor het regeerakkoord. De oproep is ondertekend door 58 wooncoöperatieven en kent de steun van 16 koepelorganisaties en diverse prominenten. 

Oplossen woningnood
“Iedere politieke partij noemde het tijdens de verkiezingen: er is opnieuw woningnood. Starters kunnen nauwelijks aan een woning komen. De huurprijzen en de koopprijzen rijzen de pan uit”, vertelt oud-politicus Adri Duivesteijn. “Het is tijd dat er in het woonbeleid ruimte ontstaat voor initiatieven van onderop. Wooncoöperatieven kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen op de woningmarkt.”

Betaalbare, duurzame huisvesting
Wooncoöperatieven zijn burgerinitiatieven van mensen die een project voor gemeenschappelijk wonen opzetten en samen in eigen beheer hebben. Zij zorgen voor betaalbare, duurzame en circulair gebouwde woningen, en zorg en aandacht voor elkaar is kenmerkend voor bewoners van wooncoöperaties. Het aantal initiatieven tot wooncoöperaties neemt zienderogen toe.

Noodzakelijke verbeteringen
“Er zijn veel institutionele obstakels voor wooncoöperaties. De lijst is te lang om hier te noemen”, licht Trevor James, bestuursvoorzitter van Cooplink toe, “maar de top drie daarvan gaat over het ontbreken van 1) passende regelgeving, 2) financieringsoplossingen en 3) geschikte locaties. Het slechten van deze belemmeringen en het lanceren van structurele verbeteringen is noodzakelijk. Bewoners die collectief willen voorzien in hun eigen manier van wonen, moeten een goed speelveld krijgen.”

Oproep door Cooplink
De oproep geeft concrete oplossingsrichtingen aan. Cooplink legde de basis voor de oproep aan de informateur. Cooplink is dé vereniging van wooncoöperaties (in oprichting). Haar missie is om de opkomst van deze woonvorm aan te jagen en er een succes van te maken. Het fenomeen wooncoöperaties verdient een prominente rol in de samenleving en daarmee alle aandacht en ondersteuning, dat is de stellige overtuiging van Cooplink.