Overdrachtsbelasting aangepast

Goed nieuws voor wooncoöperaties die vastgoed overnemen van hun woningcorporatie. Ons gezamenlijke pleidooi binnen de Tweede Kamer heeft vruchten afgeworpen. Wooncoöperaties die de woningen verkrijgen van “een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet” (lees: woningcorporatie) hoeven per 2021 geen 8% overdrachtsbelasting te betalen. Op hen is het verlaagde tarief van 2% van toepassing. Het amendement vind je hier, het werd met 147 van de 150 stemmen aangenomen.

De overname van gemeentelijk vastgoed valt niet onder de regeling. Dat vinden we jammer. Hoe dan ook, we blijven positief: de eerste stap is gezet en daarmee is de deur open voor een uitzondering voor alle wooncoöperaties in de toekomst.