Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

‘Practicing the Commons’: grootste meeting ooit over collectieve actie

‘Practicing the Commons’: grootste meeting ooit over collectieve actie

In Europa neemt het aantal burgercollectieven exponentieel toe. In andere delen van de wereld is de trend ook zichtbaar. Burgers laten van zich horen, nemen zelf de touwtjes in handen en organiseren zich in sectoren als zorg, infrastructuur en energie. De stijging van het aantal burgercollectieven zorgt voor een grote vraag naar kennis en know-how. Hoe regel je het bestuur van een collectief? Welke spelregels zijn effectief? En hoe moeten overheden reageren en meedoen?

Van 10 tot en met 14 juli verzamelen wetenschappers en mensen uit de praktijk zich in Utrecht tijdens de ‘XVI Biennial IASC-Conference: Practicing the Commons’ over ‘self-governance, cooperation and institutional change’. Het is de grootste commons-meeting ooit, met 570 presentaties uit 65 landen, gegeven door academici, burgers en beleidsmakers. De conferentie wordt geopend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker.

Op donderdag 13 juli zijn er excursies naar interessante ‘commons’ projecten door het land. Lees er meer over in de Agenda. Bekijk het filmpje ‘What are commons?

Pand/groep/bewoner gevraagd/geboden

Pand/groep/bewoner gevraagd/geboden

Zou je graag aansluiten bij een initiatiefgroep die bezig is om een wooncoöperatie op te zetten? Of ben je initiatiefnemer en zoek je mensen die mee willen gaan doen? We hebben een aantal sites die zulk vraag en aanbod bij elkaar brengen op een rijtje gezet.

Zoals het servicepunt en de nieuwsbrief ‘Anders wonen anders leven’ van Omslag, Woongroepnet van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen. En de Woonkaart van Lifestyle Renting. Zie meer onder de knop ‘Links’.

Mocht u nog meer van dergelijke vraag-aanbod sites weten, laat het ons dan weten via het contactformulier op deze site.

Gemeente Rotterdam wil eind maken aan succesvol zelfbeheerproject

Gemeente Rotterdam wil eind maken aan succesvol zelfbeheerproject

De gemeente Rotterdam wil een succesvol zelfbeheerproject van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat in Rotterdam  via de rechter beëindigen. De woningen zijn eigendom van de gemeente en die wil ze nu verkopen. Na  funderingsherstel – waar de bewoners zelf voor hadden gespaard – zijn de panden 2 tot 3 miljoen euro waard.

Maar de bewoners hebben al 25 jaar een zelfbeheercontract voor de woningen. Dat wil zeggen dat zij zelf zorg dragen voor al het onderhoud en de verhuur. Jarenlang spaarde de Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat, tevens deelnemer aan Cooplink, via de huurinkomsten voor funderingsherstel. Het eerste deel van dat funderingsherstel (acht van de twaalf panden) lieten zij in 2014 uitvoeren (kosten: een half miljoen euro). De tweede fase van het funderingsherstel is begroot op ca. € 350.000,-. Voor dit bedrag is de Bewonersvereniging nu aan het sparen.

25 jaar zelfbeheer

Het zelfbeheer van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat is begonnen in 1992. De toenmalige woningstichting PWS had de panden in beheer en maakte plannen voor sloop en nieuwbouw. Omwonenden maakten daartegen bezwaar bij de gemeente en zetten krakers in de leegstaande woningen. Een CDA-raadslid diende destijds een motie in die zelfbeheer van de 32 woningen door de bewoners mogelijk maakte. Na lange onderhandelingen stemde de gemeente daar mee in.

Zelfbeheer zolang het veilig is

In een beheerovereenkomst tussen de bewoners en de gemeente Rotterdam, werden de afspraken over het zelfbeheer door de bewoners vastgelegd. Het toenmalige PWS trok zich terug als beheerder en de bewoners deden het voortaan zelf. De essentie van het zelfbeheercontract is, dat de bewoners het blok zelf mogen beheren, zolang als dat uit oogpunt van veiligheid verantwoord is. Nu de fundering in 2014 grotendeels is vernieuwd, is er al helemaal geen sprake meer van onveiligheid.

Gemeente wil van het zelfbeheer af

Toch wil de gemeente Rotterdam het zelfbeheercontract ontbinden. In de dagvaarding stelt de gemeente dat ‘als gevolg van het funderingsherstel de grondslag onder de constructie van zelfbeheer is komen te vervallen.’

Gemeente wil hoogste prijs voor de panden

Zonder het zelfbeheercontract met de bewoners hoopt de gemeente een hogere prijs te krijgen voor de panden, zo veronderstelt de  Bewonersvereniging. Die wil de gemeente aan het contract houden en doorgaan met het zelfbeheer, ook als het woonblok van eigenaar zou veranderen. Volgens de bewoners staan de ontbindingsgronden goed omschreven in de beheerovereenkomst tussen de gemeente en de bewoners. Zij vragen aan de rechter om de eis van de gemeente af te wijzen.

Gestraft voor hun goede werk

Van der Feltz advocaten die de Bewonersvereniging bijstaat, stelt dat er sprake is van ‘oneigenlijke verrijking’ door de gemeente en worden de bewoners gestraft voor hun goede werk. De eerste zitting in de rechtszaak was op 15 juni. De rechter oordeelde dat de gemeente en de Bewonersvereniging eerst onderling met elkaar in gesprek moeten over een oplossing. Wat de bewoners betreft ligt verkoop aan de Bewonersvereniging of andere partij die het zelfbeheer in stand wenst te houden het meest voor de hand.

Zie ook de berichtgeving over deze zaak op RTV Rijnmond (14 juni 2017).

Creëer steun voor wooncoöperaties in de prestatieafspraken

Creëer steun voor wooncoöperaties in de prestatieafspraken

Initiatieven van wooncoöperaties hebben er baat bij opgenomen te worden in gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken. Dat draagt namelijk bij aan een positieve en serieuze grondhouding van de woningcorporatie tegenover het wooncoöperatie-initiatief.

In 2016 zijn er 631 prestatieafspraken gemaakt over het woonbeleid tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Dit zijn er spectaculair meer dan voorheen en dat is een logisch gevolg van de nieuwe Woningwet die dit min of meer verplicht. Deze prestatieafspraken gaan over zaken als nieuwbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid van het corporatie bezit in de betreffende gemeente.

Initiatiefnemers van een wooncoöperatie zijn er zeer bij gebaat als de steun voor zo’n initiatief wordt opgenomen in de prestatieafspraken. Dat gaat het best als één of meer van de genoemde partijen (gemeente, huurdersorganisatie of corporatie) het inbrengt als onderwerp voor de prestatieafspraken. De gemeente kan dat doen door het steunen van een initiatief voor een wooncoöperatie op te nemen in haar gemeentelijke woonvisie. Die wordt geschreven door de wethouder, maar de gemeenteraad beslist er uiteindelijk over. Bij de wethouder of raadsleden kan een initiatief aandacht vragen voor de wens een wooncoöperatie op te richten en de wens uit spreken dat dit ook wordt opgenomen in de woonvisie. Ook een huurdersorganisatie kan het initiatief steunen. Nodig dan bijvoorbeeld de huurdersorganisatie uit om kennis te maken, zodat je de kans krijgt te laten zien hoe goed het idee is. Als zij het omarmen is de kans groter dat steun hiervoor ook opgenomen wordt in de prestatieafspraken.

Deze tip wordt ook gegeven door de Autoriteit woningcorporaties. Zij hebben de taak om initiatieven te registeren als het initiatief zich meldt bij een corporatie. De Aw zal ook de verkoop toetsen op de regels volgens Woningwet. Het is inmiddels duidelijk dat de Aw deze taak heel formeel opvat en niet kijkt naar de kwaliteit van het overleg met de corporatie. Daarom is het ook goed om aan steun voor je initiatief in de prestatieafspraken te werken. Dat maakt het voor een corporatie meer verplicht om het idee met een positieve en serieuze grondhouding te behandelen. Vanaf 1 juli is vrijwel overal  weer overleg over wijzigingen van bestaande of nieuwe prestatieafspraken.

Eerste wooncoöperatie door huurders bijna een feit

Eerste wooncoöperatie door huurders bijna een feit

Het is de huurders in de Haagse Roggeveenstraat gelukt om tot een akkoord te komen met de gemeente en de woningcorporatie en de financiering rond te krijgen voor overname van de 65 woningen in hun straat. Een wooncoöperatie door huurders in de Roggeveenstraat kan nog dit jaar een feit zijn als ook de Autoriteit Woningcorporaties nu haar goedkeuring geeft aan de verkoop. 

Woningcorporatie Haag Wonen heeft ervoor gekozen om 50 procent van de marktprijs te rekenen voor de panden, die zij oorspronkelijk wilden slopen. Haag Wonen gelooft in het initiatief van de bewoners omdat het bij gaat dragen aan de cohesie in de buurt. Sloop is niet meer nodig omdat de bewoners in zelfbeheer de renovatie goedkoper kunnen uitvoeren.

De gemeente helpt bij de financiering van de wooncoöperatie via een erfpachtconstructie. Een woordvoerder van wethouder Joris Wijsmuller laat aan de NOS weten dat het gemeentebestuur dit initiatief steunt ‘omdat het helemaal aansluit op het beleid om te vertrouwen op de kracht van burgers zelf’.

De Autoriteit Woningcorporaties heeft vooralsnog niet gereageerd op het verzoek om een uitspraak te doen over het akkoord van Haag Wonen met betrekking tot de Roggeveenstraat. Als de Autoriteit een positief besluit neemt, zullen huurders er voor de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de Woningwet in juli 2015 in slagen een wooncoöperatie in bestaande huurwoningen te realiseren.

Eerder werd er al een coöperatie opgericht in het Friese Jirnsum, maar dat ging om een complex voor senioren dat door dorpsbewoners is overgenomen.

Lees meer op Nos.nl: ‘Huurders in Den Haag kopen eigen straat’.

 

 

 

Forum wooncoöperatie bij Cooplink?

Forum wooncoöperatie bij Cooplink?

De Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) die betrokken is bij Cooplink en sinds kort ook actief meewerkt, blies nieuw leven in het idee om een internet-forum *) aan Cooplink.nl toe te voegen. Wat is jullie animo hiervoor?

De bedoeling van het forum is uitwisseling tussen de mensen van (nieuwe) initiatiefgroepen die naar de realisatie van een wooncoöperatie toe werken. Waaronder dus veel mensen van centraal wonen gemeenschappen. Daarnaast nodigen we mensen met specifieke deskundigheden uit om aan het forum mee te doen, vragen te beantwoorden, tips te geven, enz.

We denken aan een half open forum: aanmelden is nodig om actief aan het forum deel te nemen (dit is vooral om spam te voorkomen), maar wat er op het forum wordt uitgewisseld, is openbaar.

Omdat een forum alleen interessant is en blijft als er een voldoende grote groep actieve gebruikers is, vragen we van je of je behoefte hebt aan een dergelijk forum. Mail dit aub voor 10 juni aan info [AT] cooplink.nl met in het onderwerp ‘aan een wooncoöperatie-forum ga ik mee doen’, ‘eerst eens zien wat het wordt met zo’n wooncoöperatie-forum’ of ‘geen belangstelling voor een wooncoöperatie-forum’ **)

Terugkoppeling volgt na 10 juni.

*) Een internet-forum is een online discussieruimte tussen verschillende deelnemers. ‘Discussie’ graag lezen als ‘uitwisseling door het stellen van en reageren op vragen en het doorgeven van tips. Kortom: delen van kennis en ervaringen’.

**) de betreffende tekst in het onderwerp is voor ons genoeg, maar als je er iets aan toe wilt voegen: houd je niet in.

 

Foto: Discussion, Alan Bell (CC BY-NC-ND 2.0: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)

Internationale workshops over coöperatieve huisvesting op ISHF

Internationale workshops over coöperatieve huisvesting op ISHF

Het eerste International Social Housing Festival (ISHF) van 13 t/m 21 juni in Amsterdam, wil sociale woningbouw vieren als traditie en internationale kennis hierover delen. Op woensdag 14 juni is er een (gratis) middag met lezingen en workshops over coöperatieve (gezamenlijke) huisvesting in Europa.

 

Twee Italiaanse organisaties die bezig zijn met sociale huisvesting (Legacoop Abitanti en Fondazione Housing Sociale) hebben samen met de TU Delft en de ‘collaborative housing’ werkgroep van het Europese onderzoeksnetwerk voor huisvesting (ENHR) de middag georganiseerd.

Je kunt je opgeven voor een van twee parallelle sessies  van 13:00-14:30 uur. De middag wordt afgesloten met een plenaire workshop: ‘Building up a “tool for tools” for collaborative housing.’

Parallel sessie 1 met internationale sprekers en discussies gaat onder meer dieper in op de ‘state of the art’ van coöperatieve (gezamenlijke) huisvesting in Europa. Wat zijn de motieven en werkwijzen van groepen die hiermee bezig zijn? Wat zijn de voornaamste uitdagingen en obstakels? Welke nieuwe ontwikkelingen en hulpmiddelen zijn er?

Parallel sessie 2 gaat dieper in op de ontwikkeling dat bestaande en nieuwe wooncoöperaties steeds meer functies (naast het wonen) erbij krijgen of faciliteren. Coöperaties kunnen een leidende rol spelen in (beleid ter bevordering van) gemeenschappelijk welzijn.

Doel van de middag is wat de organisatoren betreft om bewustzijn te creëren over bestaande initiatieven en om organisaties te inspireren gezamenlijk actie te gaan ondernemen… ‘co-designing new tools to be replicated and disseminated, in order to upgrade skills, to share models and transfer knowledge and practices to each other.’

Registreren en meer lezen over het ISHF-evenement: ‘Collaborative housing: public, private and cooperative experiences. Talks and workshop’. Tijd: woensdag 14 juni, 13:00 – 17:30 uur. Plaats: Polanentheater, Polanenstraat 174 (Spaarndammerbuurt) in Amsterdam.

Foto van www.socialhousingfestival.com

Documentaire over wooncoöperatie Ecodorp Boekel

Documentaire over wooncoöperatie Ecodorp Boekel

Op zaterdag 21 januari spraken meerdere Cooplink deelnemers de wens uit om meer landelijke publiciteit te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een documentaire. Afgelopen zondag 12 februari zond Human een documentaire uit over wooncoöperatie Ecodorp Boekel, deelnemer aan Cooplink. Voor wie het gemist heeft, de documentaire was erg de moeite waard en is te zien via de website van Omroep Human ‘We doen het zelf wel’.

In de documentaire komt de aanmeldprocedure voor de wooncoöperatie aan bod (het intakegesprek met de ballotagecommissie is gefilmd). De documentaire volgt een gezin dat zich heeft aangemeld maar nog twijfelt. Ook wordt er gesproken over het enige struikelblok van de wooncoöperatie: financiering.

De documentaire over Ecodorp Boekel is een van zes tv-uitzendingen onder de noemer ‘We doen het zelf wel’ die omroep Human maakte in aanloop naar het Festival We doen het zelf wel op zaterdag 25 maart in Amersfoort. In de uitzendingen komen mensen in zes dorpen en steden aan bod die zelf vorm geven aan hun gemeenschap. ‘Ze staan aan de basis van een nieuwe doe-democratie die niet afwacht, maar voorop loopt’, aldus Human.

Meer info over Festival We doen het zelf wel in onze agenda.

 

Gezin Ad Vlems in wooncoöperatie Ecodorp Boekel

Vliegende start voor Cooplink

Vliegende start voor Cooplink

Ruim vijftig initiatiefnemers van wooncoöperaties bogen zich afgelopen zaterdag 21 januari over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken’. Cooplink, het kennisnetwerk van wooncoöperaties, maakte met deze eerste ‘live’ bijeenkomst een vliegende start.

Kennisnetwerk Cooplink is sinds juni 2016 als digitaal platform vindbaar via www.cooplink.nl en een online kennisbank. De Woonbond, !Woon (voorheen het Amsterdams Steunpunt Wonen) en de Woningbouwvereniging Gelderland begonnen Cooplink om bewoners die met wonen in zelfbeheer of een wooncoöperatie aan de slag willen, te steunen.

Eerste bijeenkomst ter kennismaking

Om van steun te zijn, moeten de activiteiten van Cooplink voortkomen uit de behoeften van initiatiefnemers van wooncoöperaties. De eerste ‘live’ bijeenkomst in Utrecht stond dan ook in het teken van kennismaken met elkaar en brainstormen over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken’.

Zeven wooncoöperaties in oprichting gaven eerst een minipresentatie van hun initiatief, hun succesfactoren en hun knelpunten: Copekcabana uit Amsterdam, Coöperatie Roggeveenstraat uit Den Haag, Wooncoöperatie Finnewold uit Finsterwolde, Wishing Well West uit Utrecht, Centraal Wonen Circa uit Leeuwarden, Sandwijck uit het Utrechts landschap en Villa des Roses uit Amsterdam.

Financiering om een complex of pand aangekocht te krijgen, werd vaak genoemd als knelpunt. Maar ook dat een maatschappelijke kosten baten analyse daarin een uitkomst kan bieden. Hoe dan ook is het van belang te blijven benadrukken wat er mooi, leuk of zinvol is aan een initiatief, drukte de Roggeveenstraat op het hart.

Hoe kunnen we elkaar versterken

Het grootste deel van de middag besteedden de ruim vijftig aanwezigen van in elk geval 22 verschillende wooncoöperaties in oprichting en andere geïnteresseerden, aan een gezamenlijke brainstorm. Die draaide om de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken?’. Via de methode van een Ideeënbrouwerij (ook wel metaplan methode) kwamen daar een aantal door iedereen gedragen antwoorden op naar voren.

Uitkomst thema’s voor Cooplink

Initiatiefnemers van wooncoöperaties willen in elk geval hun krachten bundelen op het gebied van coöperatieve financiering, belangenbehartiging en beeldvorming. Ook willen zij gaan werken aan een film (of beeldmateriaal) over wooncoöperaties en kennisuitwisseling over ‘samenleven’, omdat samenleven met meerdere mensen (als collectief) een aantal specifieke uitdagingen met zich meebrengt.

Met deze onderwerpen gaat Cooplink de komende tijd aan de slag. Een aantal deelnemers heeft zich ook opgegeven om Cooplink hier bij te gaan helpen.

Verzameling van ideeën

Legio andere ideeën werden opgeschreven, verzameld en besproken in de Ideeënbrouwerij. Een uitgebreider verslag van de dag volgt binnenkort op deze website. Mensen die op 21 januari aanwezig waren ontvangen daarover een mail.

De bijeenkomst vond plaats in Casco – kantoor voor kunst, design en theorie, een kunstinstelling in Utrecht die veel onderzoek, tentoonstellingen en bijeenkomsten heeft georganiseerd over huisvesting. Met name over ‘huisvesting als gemeengoed’ (commons). Cooplink dankt Casco hartelijk voor het ter beschikking stellen van hun ruimte.

Eerste vijftig woningen vrij van verhuurderheffing

Eerste vijftig woningen vrij van verhuurderheffing

Naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing, werd in juni 2016 bekend dat de heffingsvrije voet verruimd gaat worden van 10 naar 25 woningen. De SP diende een amendement in om het verder op te rekken naar 50 woningen. Vlak voor het Kerstreces 2016 ging de Tweede Kamer met dat amendement akkoord.

 

Heffingsvrije voet van 50 woningen

De heffingsvrije voet van 50 woningen is daarmee opgenomen in de wetswijziging van de ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014 II’, de wet die de verhuurderheffing sinds 1 januari 2014 regelt. Die wetswijziging moet nog wel door de Eerste Kamer heen. Als die – zoals verwacht – eveneens akkoord gaat, zullen de heffingskortingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 gelden, schrijft corporatiekoepel Aedes.

Verhuurders hoeven dan over de eerste 50 woningen in hun bezit geen verhuurderheffing te betalen. Dat is vooral gunstig voor kleinere/particuliere verhuurders, stichtingen die ‘hofjes-woningen’ verhuren en (initiatieven voor) wooncoöperaties.

De kosten van verhoging van de heffingsvrije voet zijn 23 miljoen euro. De SP deed in het amendement geen voorstel waar dat vandaan moet komen, maar opperde in het debat dat dit bedrag uit het positieve resultaat van 2016 betaald kan worden.

 

Nog meer heffingskortingen

De wetswijziging regelt nog meer kortingsmogelijkheden op de verhuurderheffing. Zo krijgen woningcorporaties korting op de heffing als zij goedkope woningen bouwen (met een huur onder de eerste aftoppingsgrens van 586,68 euro in 2016). Voor nieuwbouwwoningen in schaarstegebieden geldt een aftrek van 20.000 euro, in overige gebieden een aftrek van 10.000 euro. Deze heffingsvermindering geldt voor vijf jaar.

De heffingskorting voor sloop en samenvoeging van woningen in Rotterdam-Zuid en krimpgebieden gaat omhoog van 15.000 euro naar 25.000 euro. De lijst met krimpgebieden wordt uitgebreid en woningcorporaties in krimpgebieden krijgen onder bepaalde voorwaarden vijf jaar vrijstelling van de verhuurderheffing van particuliere woningen die zij kopen. Rijksmonumenten (krachtens artikel 3.1 van de Erfgoedwet) worden per 1 januari 2018 vrijgesteld van de verhuurderheffing. En per 1 januari 2018 wordt de verhuurderheffing over een WOZ-waarde van maximaal € 250.000,- berekend.

 

De sigaar uit eigen doos

Om deze kortingen te kunnen bieden, gaat het tarief van de verhuurderheffing echter wel omhoog van 0,536 (het tarief voor 2017 dat nu in de wet staat) naar 0,569 procent van de WOZ-waarde. Grotere verhuurders zoals woningcorporaties betalen de kortingen dus uiteindelijk zelf. Voor kleinere verhuurders en veel (initiatieven voor) wooncoöperaties is de kans groot dat zij worden uitgezonderd van de verhuurderheffing.

 

Zie ook: