Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

Minister Ollongren gaat initiatieven financieel ondersteunen

Minister Ollongren gaat initiatieven financieel ondersteunen

Op het congres De wooncoöperatie, die komt er wél! op 28 mei kondigde BZK-minister Ollongren een aantal regelingen aan die de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties moeten stimuleren. Zij gaat het experiment met de verkoopregels verlengen en onderzoeken hoe zij initiatieven financieel kan ondersteunen. Ook staat zij achter het idee van een landelijk expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties, ‘anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’.

In het regeerakkoord maakte deze regering al duidelijk zich te willen inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Tijdens het tweede landelijke congres dat Platform31 organiseerde samen met de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), maakte de minister bekend hoe zij dat wil gaan doen.

Experiment verkoopregels

In juni 2016, op het eerste landelijke congres over de wooncoöperatie, kondigde voormalig BZK-minister Blok aan de verkoopregels voor woningcorporaties te versoepelen zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor initiatieven van wooncoöperaties.

Normaliter vallen wooncoöperaties onder het regime voor verkopen aan derden, zoals beleggers en particuliere verhuurders. Maar in het kader van het experiment kunnen bij de verkoop aan een wooncoöperatie de verkoopregels van natuurlijke personen voor eigen bewoning worden toegepast. Blok werkte dit experiment uit in een beleidsregel die geldt tot 1 januari 2019. Ollongren gaat het experiment nu verlengen voor ‘zo lang als nodig is om nog een aantal initiatieven succesvol van de grond te krijgen.’ Met als doel om het daarna ruimer te kunnen toepassen. De financiële ondersteuning voor initiatieven gaat zij uitwerken in een regeling. Nog onduidelijk is wanneer dat zal zijn.

Belang van een aanjaag/expertisecentrum

In hun visie op de toekomst benadrukten zowel Adri Duivesteijn als Maarten van Poelgeest (procesbegeleider actieteams wooncoöperatie) het belang van een expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties. ‘Om de wooncoöperatie nu massa te geven is het noodzakelijk dat er een aanjaagcentrum komt, een flinke groep mensen die ermee bezig is dat wooncoöperaties gerealiseerd gaan worden’, zei Van Poelgeest. ‘Zorg dat initiatiefnemers in de praktijk beter geholpen worden.’ Van Poelgeest ziet zo’n centrum als de kern van een beweging die uiteindelijk zichzelf moet gaan financieren en ook als belangenbehartiger van wooncoöperaties kan optreden.

Duivesteijn verwees naar Berlijn en Zweden waar wooncoöperatie instituten zijn die allerlei standaardcontracten hebben ontwikkeld op het gebied van onder andere financiering en beheer. Op verzoek van de dagvoorzitter van het congres gaf minister Ollongren aan een landelijk expertise- of kenniscentrum een goed idee te vinden. ‘Anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’, zei zij.

We moeten af van focus op ‘marktconform’

Duivesteijns en Van Poelgeest’ tweede advies aan de rijksoverheid was dat de overname van bezit door wooncoöperaties mogelijk moet worden tegen een sociaal-maatschappelijk tarief. ‘Als wooncoöperaties bezit overnemen moeten we af van het idee dat dat op marktconforme wijze moet. Het Rijk moet woningcorporaties en gemeenten de zegen geven dat het voor een sociaal-maatschappelijke prijs mag’, zei Van Poelgeest. Met de verlenging van het experiment met de verkoopregels komt Ollongren hier deels aan tegemoet.

Feestelijke lancering van de Roggeveenstraat

Tineke Lupi van Platfom31 lanceerde tijdens het congres ook een nieuw (online) magazine over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wooncoöperaties dat beschikbaar is via www.platform31.nl/magazinewooncooperatie.

Daarnaast was er nog een feestelijke lancering. De Autoriteit woningcorporaties ‘moet nog wel één stempeltje zetten op één formulier’ maar toch werd de Roggeveenstraat officieel gelanceerd als wooncoöperatie. Initiatiefnemers en bestuursleden Hanno van Mechelen, Jan van der Zwan en André van Soelen en de Haagse wethouder wonen Joris Wijsmuller werden gehuldigd en bedankt voor hun inspirerende voorbeeld. Op hun beurt dankten zij woningcorporatie Haag Wonen en Platform 31.

Hun gouden tips voor andere initiatiefnemers van wooncoöperaties: ‘Blijf er in geloven ook als je de neiging hebt het bijltje erbij neer te gooien. Gebruik je verbeelding’ (Jan). ‘Zie de andere partijen niet als tegenstanders want je hebt uiteindelijk geen tegengestelde belangen; iedereen wil een fijne stad’ (Hanno). ‘Toen Hanno tegen me zei “Dré, we gaan de straat kopen” dacht ik “Wat een lijpkees is dat”. Maar dingen zijn mogelijk. Als je daarin gelooft, ook met je buren, dan krijg je kracht’ (André). ‘Aan woningcorporaties heb ik de tip: wooncoöperaties zijn geen bedreiging maar een verrijking’ (Joris).

Platform31 maakt een verslag van de conferentie op 28 mei. Dat verslag komt in juni beschikbaar.

Foto: De moestuin van de Roggeveenstraat, waar alles begonnen is.
COOPLINK’s 3e Netwerkbijeenkomst

COOPLINK’s 3e Netwerkbijeenkomst

Zaterdag 16 juni 2018 12.00-17.00 uur

Atelier300c, Soesterweg 300c, 3812 BH Amersfoort

Gewaardeerde wooncoöperaties (i.o.),

Op 16 juni houdt Cooplink haar derde netwerkbijeenkomst in Amersfoort. De focus van het programma ligt op de toekomst van de wooncoöperatie en de toekomst van Cooplink zelf specifiek. We gaan dieper in op de plannen van Minister Ollongren met de wooncoöperatie en de kansen die dat voor Cooplink biedt. Daarnaast hebben we extra aandacht voor de wooncoöperatie in de nieuwbouw-variant.

Programma:

12.00-13.00               Presentatie Nieuwbouw initiatieven

13.00-13.45                Lunch

13.45-14.15                 Plannen minister Ollongren

14.15-15.45                 Toekomstplan Cooplink: Worden we een vereniging?

15.45-16.00                Pauze

16.00-16.30                Ontwikkelingen bij initiatieven (open podium)

16.30-17.30                 Sluiting en aansluitend een borreltje

Wij benadrukken dat dit een belangrijke bijeenkomst zal zijn voor de toekomst van Cooplink. Wij stellen voor te gaan werken aan een verenigingsstructuur voor Cooplink, zodat de initiatieven en wooncoöperaties zelf een organisatie kunnen vormen om kennis te delen en zichzelf te representeren. Dat kan alleen als daar voldoende steun voor is. Initiatieven die zich aangemeld hebben, krijgen van tevoren het conceptplan voor de toekomst van Cooplink toegestuurd. In principe is deze bijeenkomst voor initiatieven die zich op website van Cooplink hebben aangemeld, maar initiatieven die overwegen zich aan te sluiten zijn ook welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 juni 2018 en meld met hoeveel personen jullie komen. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet, Bernard Smits, Clemens Mol, Peter Bakker, Bastiaan van Perlo

Aanmelden Cooplink bijeenkomst 16 juni 2018

De wooncoöperatie, die komt er wel!

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Op 28 mei a.s. organiseert Platform 31 in den Haag het 2e landelijke congres rond de wooncoöperatie. Sinds de invoering van de wooncoöperatie in de Woningwet is er veel onderzocht, uitgewerkt en uitgeprobeerd, zowel van bovenaf als van onderop. Alle ontwikkelingen en mogelijkheden staan centraal op dit congres.

Dat de wooncoöperatie een serieus te nemen fenomeen is, blijkt wel uit het feit dat Minister Ollongren op dit congres haar plannen met de wooncoöperatie uit de doeken zal doen.

Ben je zelf actief betrokken bij een wooncoöperatie? Ben je geïnteresseerd in het starten van een wooncoöperatie? Draag je de wooncoöperatie een warm hart toe omdat de wooncoöperatie (eindelijk) de mogelijkheid biedt om zeggenschap in het wonen bij de bewoners te houden? Dan is dit congres zeker iets voor jou!

Ga naar de aanmeldpagina van Platform 31, lees er alles over het congres en meld je aan!Uiteraard is ook Cooplink van de partij op dit congres. Als platform van, voor en door wooncoöperaties is de rol van Cooplink in de komende jaren cruciaal voor het welslagen van wooncoöperatie. Dat zal ook op dit congres blijken. Kortom, het belooft een uitermate boeiende dag te worden! Lees hier meer over het congres….

 

 

Leestip: De Groene over wooncoöperaties

Leestip: De Groene over wooncoöperaties

In de Groene Amsterdammer van afgelopen verscheen een uitstekend artikel over de wooncoöperatie van Frank Mulder. Aan de hand van het initiatief in Roggeveenstraat in Den Haag werden de beweegredenen, de problemen en de oplossingen besproken rond het creëren van nieuwe wooncoöperaties.

Lees dit artikel via deze link: Artikel over wooncoöperaties in de Groene Amsterdammer

 

Divers initiatieven presenteren zich zelf

Divers initiatieven presenteren zich zelf

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 30 september hebben meer dan 13 initiatieven een korte interview gegeven over hun initiatief. Op de YouTube-kanaal pagina van Cooplink zijn deze filmpjes nu te zien.

Cooplink Media (YouTube)

 

De films zijn allen kort (minder dan 3 minuten) en geven een beeld van het initiatief en de de initiatiefnemers. De filmpjes zijn individueel te bekijken en het is uiteraard mogelijk naar de filmpjes gezamenlijk naar individuele filmpjes links aan maken.

Veel kijkplezier!

 

De wooncoöperatie in het regeerakkoord

De wooncoöperatie in het regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staat onder het tussenkopje ‘Koopwoningmarkt’ dat deze regering zich zal inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Het opvallend dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zich hiervoor uitspreken. De letterlijke tekst in het regeerakkoord is:

Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.

Voor initiatieven die hier aan werken is dat goed nieuws. Veel initiatieven hebben zich aangesloten bij Cooplink, het kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties. Voor alle initiatiefnemers van wooncoöperaties biedt deze expliciete aandacht in het regeerakkoord de kans om zichtbaar te maken waar zij belemmeringen ervaren. Bij het wegnemen van deze belemmeringen moet niet alleen naar de financiële obstakels worden gekeken, maar ook naar andere problemen. Initiatieven zullen ook zelf moeten laten zien waar de meerwaarde van wooncoöperaties in zit. Toegankelijkheid, leefbaarheid, zeggenschap en sociale cohesie staan daarbij voorop. Cooplink kan een wil bij dit proces een ondersteunende en samenbindende rol spelen.

Netwerkbijeenkomst Cooplink 30 september

Graag zien we jullie op 30 september in Utrecht op onze netwerkbijeenkomst. De focus van het programma ligt op de resultaten uit de werkgroep Financiën en het kennismaken met elkaar.

 

Programma:

 

  • Welkom en ontvangst vanaf 11:45 uur, start programma 12:00 uur
  • Viertal pitches over de ontwikkelingen rond financiering
  • Lunch en netwerken (biologisch, aanmelden verplicht, vrijwillige bijdrage)
  • Twee workshops:
    • Verdiepingsworkshop Financiën
    • Workshop Lokale verkiezingen en de Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties
  • Forumgesprek: Met Jessica van Eijs (2de Kamerlid D66) en genodigde uit de corporatiesector (volgt nog, zie website)
  • Sluiting om 16.30 en aansluitend een borreltje

 

Laat, liefst z.s.m. maar uiterlijk op 27 september, weten met hoeveel personen jullie komen! Aanmelden!

Tijdens de bijeenkomst willen we ook korte Achterwerk-in-de-kast-achtige filmpjes maken met de aanwezige initiatiefnemers. We vragen iedereen om daar aan mee te doen. Het is leuk als je een foto of voorwerp meeneemt om je initiatief mee te illustreren.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in In De Ruimte (IDR), Oudegracht 230 aan de werf, 3511 NT Utrecht. (Routebeschrijving)

 

Met vriendelijke groet,

Cooplink

 

‘Practicing the Commons’: grootste meeting ooit over collectieve actie

‘Practicing the Commons’: grootste meeting ooit over collectieve actie

In Europa neemt het aantal burgercollectieven exponentieel toe. In andere delen van de wereld is de trend ook zichtbaar. Burgers laten van zich horen, nemen zelf de touwtjes in handen en organiseren zich in sectoren als zorg, infrastructuur en energie. De stijging van het aantal burgercollectieven zorgt voor een grote vraag naar kennis en know-how. Hoe regel je het bestuur van een collectief? Welke spelregels zijn effectief? En hoe moeten overheden reageren en meedoen?

Van 10 tot en met 14 juli verzamelen wetenschappers en mensen uit de praktijk zich in Utrecht tijdens de ‘XVI Biennial IASC-Conference: Practicing the Commons’ over ‘self-governance, cooperation and institutional change’. Het is de grootste commons-meeting ooit, met 570 presentaties uit 65 landen, gegeven door academici, burgers en beleidsmakers. De conferentie wordt geopend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker.

Op donderdag 13 juli zijn er excursies naar interessante ‘commons’ projecten door het land. Lees er meer over in de Agenda. Bekijk het filmpje ‘What are commons?

Pand/groep/bewoner gevraagd/geboden

Pand/groep/bewoner gevraagd/geboden

Zou je graag aansluiten bij een initiatiefgroep die bezig is om een wooncoöperatie op te zetten? Of ben je initiatiefnemer en zoek je mensen die mee willen gaan doen? We hebben een aantal sites die zulk vraag en aanbod bij elkaar brengen op een rijtje gezet.

Zoals het servicepunt en de nieuwsbrief ‘Anders wonen anders leven’ van Omslag, Woongroepnet van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen. En de Woonkaart van Lifestyle Renting. Zie meer onder de knop ‘Links’.

Mocht u nog meer van dergelijke vraag-aanbod sites weten, laat het ons dan weten via het contactformulier op deze site.

Gemeente Rotterdam wil eind maken aan succesvol zelfbeheerproject

Gemeente Rotterdam wil eind maken aan succesvol zelfbeheerproject

De gemeente Rotterdam wil een succesvol zelfbeheerproject van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat in Rotterdam  via de rechter beëindigen. De woningen zijn eigendom van de gemeente en die wil ze nu verkopen. Na  funderingsherstel – waar de bewoners zelf voor hadden gespaard – zijn de panden 2 tot 3 miljoen euro waard.

Maar de bewoners hebben al 25 jaar een zelfbeheercontract voor de woningen. Dat wil zeggen dat zij zelf zorg dragen voor al het onderhoud en de verhuur. Jarenlang spaarde de Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat, tevens deelnemer aan Cooplink, via de huurinkomsten voor funderingsherstel. Het eerste deel van dat funderingsherstel (acht van de twaalf panden) lieten zij in 2014 uitvoeren (kosten: een half miljoen euro). De tweede fase van het funderingsherstel is begroot op ca. € 350.000,-. Voor dit bedrag is de Bewonersvereniging nu aan het sparen.

25 jaar zelfbeheer

Het zelfbeheer van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat is begonnen in 1992. De toenmalige woningstichting PWS had de panden in beheer en maakte plannen voor sloop en nieuwbouw. Omwonenden maakten daartegen bezwaar bij de gemeente en zetten krakers in de leegstaande woningen. Een CDA-raadslid diende destijds een motie in die zelfbeheer van de 32 woningen door de bewoners mogelijk maakte. Na lange onderhandelingen stemde de gemeente daar mee in.

Zelfbeheer zolang het veilig is

In een beheerovereenkomst tussen de bewoners en de gemeente Rotterdam, werden de afspraken over het zelfbeheer door de bewoners vastgelegd. Het toenmalige PWS trok zich terug als beheerder en de bewoners deden het voortaan zelf. De essentie van het zelfbeheercontract is, dat de bewoners het blok zelf mogen beheren, zolang als dat uit oogpunt van veiligheid verantwoord is. Nu de fundering in 2014 grotendeels is vernieuwd, is er al helemaal geen sprake meer van onveiligheid.

Gemeente wil van het zelfbeheer af

Toch wil de gemeente Rotterdam het zelfbeheercontract ontbinden. In de dagvaarding stelt de gemeente dat ‘als gevolg van het funderingsherstel de grondslag onder de constructie van zelfbeheer is komen te vervallen.’

Gemeente wil hoogste prijs voor de panden

Zonder het zelfbeheercontract met de bewoners hoopt de gemeente een hogere prijs te krijgen voor de panden, zo veronderstelt de  Bewonersvereniging. Die wil de gemeente aan het contract houden en doorgaan met het zelfbeheer, ook als het woonblok van eigenaar zou veranderen. Volgens de bewoners staan de ontbindingsgronden goed omschreven in de beheerovereenkomst tussen de gemeente en de bewoners. Zij vragen aan de rechter om de eis van de gemeente af te wijzen.

Gestraft voor hun goede werk

Van der Feltz advocaten die de Bewonersvereniging bijstaat, stelt dat er sprake is van ‘oneigenlijke verrijking’ door de gemeente en worden de bewoners gestraft voor hun goede werk. De eerste zitting in de rechtszaak was op 15 juni. De rechter oordeelde dat de gemeente en de Bewonersvereniging eerst onderling met elkaar in gesprek moeten over een oplossing. Wat de bewoners betreft ligt verkoop aan de Bewonersvereniging of andere partij die het zelfbeheer in stand wenst te houden het meest voor de hand.

Zie ook de berichtgeving over deze zaak op RTV Rijnmond (14 juni 2017).