Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

Cooplink kennisdelen op 21 januari: Komt allen!

Cooplink kennisdelen op 21 januari: Komt allen!

Cooplink organiseert zijn eerste bijeenkomst op zaterdag 21 januari in Utrecht. Bent u bezig om een wooncoöperatie op te richten of te beheren? U bent van harte uitgenodigd.

De bijeenkomst staat in het teken van kennismaken en kennisdelen met (initiatiefnemers van) wooncoöperaties. Op het programma staan onder andere een reeks mini-presentaties van wooncoöperaties (in oprichting) vanuit het hele land en een ideeënbrouwerij over hoe we elkaar als wooncoöperaties kunnen versterken. Van elkaar leren en elkaar inspireren dus. En welke rol moet Cooplink, kennisnetwerk van wooncoöperaties, de komende tijd gaan spelen? We sluiten de middag af met een lichte maaltijd (soep en broodjes) en een borrel.

Aanmelden

De definitieve locatiekeuze in Utrecht is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Laat daarom zo spoedig mogelijk weten met hoeveel personen jullie komen!

Aanmelden kan hier.

Zonder tegenbericht zal de bijeenkomst plaatsvinden in Casco, Lange Nieuwstraat 7, 3512 PA in Utrecht.

Tijdstip: zaterdag 21 januari 2017 van 14:00 uur (welkom vanaf 13:30) tot 17:00 uur (daarna eten).

 

(bron beeld: popularresistance.org)

Autoriteit Woningcorporaties doet uitspraak over klacht wooncoöp Finsterwolde

Autoriteit Woningcorporaties doet uitspraak over klacht wooncoöp Finsterwolde

De Autoriteit Woningcorporaties (AW), het orgaan vanuit de overheid dat toezicht houdt op de woningcorporaties, heeft Wooncoöperatie Finsterwolde (in oprichting) gelijk gegeven. Hun verhuurder Acantus had € 5000,- ter beschikking moeten stellen zodat de bewoners een wooncoöperatieplan kunnen opstellen.

Wooncoöperatie Finsterwolde, dat een van de koplopers was in het landelijke experimentenprogramma ter stimulering van wooncoöperaties, kreeg afgelopen zomer een opzeggingsbrief van hun verhuurder Acantus. Die ziet geen brood meer in het bewonersinitiatief dat de sloop van 22 sociale huurwoningen wil voorkomen om ze te behouden voor het dorp Finsterwolde in Oost-Groningen. De bewoners willen de woningen als wooncoöperatie in eigen beheer nemen.

Verhuurder had bewonersinitiatief moeten aanmelden

Acantus had bij de AW eerder dit jaar melding moeten doen van de plannen van de bewoners om een wooncoöperatie op te richten. Op grond van die melding zouden de woningen voor zes maanden niet verkocht of gesloopt mogen worden. Ook zou de corporatie over de plannen voor overname van deze woningen met de bewoners in gesprek moeten gaan. En Acantus had de initiatiefgroep minimaal € 5000,- ter beschikking moeten stellen om een coöperatieplan op te stellen. Dat alles op basis van nieuwe regels uit de Woningwet 2015.

Bewonersinitiatief dient klacht in bij de AW

Maar Acantus heeft deze melding bij de AW nooit gedaan en stelde ook geen € 5000,- ter beschikking. Wooncoöperatie Finsterwolde diende daar een klacht over in bij de AW. Op 19 oktober deed de AW een voorlopige uitspraak over die klacht. Acantus had de € 5000,- ter beschikking moeten stellen, oordeelde de AW. Acantus kan van de AW een aanwijzing krijgen om dat alsnog te doen, maar Acantus heeft inmiddels aangegeven het bedrag over te zullen maken.

Nog onduidelijkheid over verkoop- en sloopverbod

De AW deed echter geen uitspraak over de termijn van zes maanden geen verkoop of sloop. Het is daarmee nog niet duidelijk per wanneer die zes maanden van kracht zijn geworden. Wooncoöperatie Finsterwolde heeft daarover om duidelijkheid gevraagd van de AW.

Lees meer op de website van de Woonbond.

Geopend: inschrijving pilots wooncoöperaties

Geopend: inschrijving pilots wooncoöperaties

Het gezamenlijk beheer van wooncomplexen staat meer dan ooit in de belangstelling. Dat geldt ook voor de meest vergaande vorm van zelfbeheer: de wooncoöperatie. Toch telt Nederland vooralsnog slechts één nieuwe wooncoöperatie in het Friese Jirnsum. Platform31 start daarom drie pilots rond de varianten verkoop, BV-constructie en beheercoöperatie.

Schrijft u zich voor 20 december 2016 in voor een van de drie pilots, dan krijgt u twee jaar lang volop experimenteerruimte.  Als deelnemende initiatiefnemer en corporatie werkt u samen een concrete variant uit, met bijbehorende financiering, statuten, organisatiestructuur en bestuursmodel. Platform31 biedt gedurende het experiment ondersteuning met kennis, onderzoek en toegang tot het netwerk van relevante stakeholders, zoals banken en juristen.

Deelname aan de pilots is gratis voor initiatiefnemers en corporaties die deel uitmaken van het ambassadeursteam wooncoöperatie of partner zijn van Platform31. Voor corporaties die geen partner zijn van Platform31 geldt een bijdrage van 5.000 euro exclusief BTW voor het totale traject.

Het volledige nieuwsbericht van Platform 31 vind je hier

Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties van start

Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties van start

Begin dit jaar hebben meerdere partijen minister Blok verzocht om de verkoopregels voor woningcorporaties te versoepelen zodat er meer mogelijkheden zouden kunnen ontstaan voor initiatieven van wooncoöperaties.

In juni gaf de minister gehoor aan dat verzoek en kondigde dat aan op de conferentie over wooncoöperaties van de gemeente Amsterdam en Platform31.

In het kader van een experiment zullen de verkoopregels van natuurlijke personen voor eigen bewoning toegepast kunnen worden bij verkopen aan wooncoöperaties. Op dit moment vallen wooncoöperaties nog onder het regime voor verkopen aan derden, zoals beleggers en particuliere verhuurders.

De minister zette zijn plan voor het experiment uiteen in een kamerbrief van 4 juli en heeft het nu uitgewerkt in een beleidsregel die zal gelden tot 1 januari 2019. Platform31 kondigt aan dit experiment te gaan begeleiden.

 

Kamerbrief van minister Blok over het Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties (4 juli 2016)

Nieuwsbericht van Platform 31: ‘Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties van start’ (4 oktober 2016)

 

Rekeninstrument voor businesscase van de wooncoöperatie

Rekeninstrument voor businesscase van de wooncoöperatie

In opdracht van Platform31 analyseerde Atrivé de businesscase van de wooncoöperatie. Dit rapport brengt de resultaten van vier onderzochte businesscases en biedt praktische handvatten om de wooncoöperatie als organisatievorm een eigen plek op de woningmarkt te geven. Daarnaast is samen met Finance Ideas een rekeninstrument ontwikkeld. Wooncoöperaties kunnen met dit instrument direct aan de slag met de uitwerking van hun verdienmodel.

 

Het rapport ‘Bouwstenen voor de wooncoöperatie – Naar een gedegen businesscase op basis van het Canvas Model‘ (september 2016) is gratis te downloaden bij Platform31. Zo ook het rekeninstrument en een handleiding daarvoor.

Cooplink Wiki update

Cooplink Wiki update

De Wiki van Cooplink heeft een update gekregen. Voorlopig is het nodig om een account aan te vragen (als je die nog niet had) en in de wiki wilt gaan werken. Een aantal dossiers zijn bijgewerkt.

De wiki werd lastig gevallen door spam en bots (nepgebruikers die reclame probeerden te plaatsen). Daar zijn we nu van af.

 

 

Vrijstelling verhuurdersheffing van 10 naar 25 woningen

Vrijstelling verhuurdersheffing van 10 naar 25 woningen

Naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurdersheffing voert Minister Blok een aantal wijzigingen door. Zo worden de mogelijkheden voor verhuurders om heffingskorting te krijgen verruimd en gaat de heffingsvrije voet van 10 naar 25 woningen. Dit is goed nieuws voor wooncoöperaties die hun woningen aan de eigen leden verhuren. Hierdoor wordt de exploitatie aanzienlijk ontlast.

Lees het hier in de kamerbrief van de Minister.

Het moet makkelijker worden voor wooncoöperaties

Het moet makkelijker worden voor wooncoöperaties

Minister Blok gaat initiatieven voor wooncoöperaties experimenteerruimte geven zodat het makkelijker voor ze wordt om complexen te verwerven. Dat maakte Blok bekend op de Platform31 conferentie ‘De wooncoöperatie, dat zijn wij!’ in Amsterdam. Lees verder »

Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit

Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit

Op 31 mei draagt woningcorporatie Elkien 25 woningen over aan Doarpskorporaasje Jirnsum. De eerste wooncoöperatie sinds de nieuwe Woningwet is daarmee een feit. Lees verder »

Onderzoek naar de businesscase van de wooncoöperatie

Onderzoek naar de businesscase van de wooncoöperatie

Het opzetten van een wooncoöperatie kent momenteel nog een aantal knelpunten. Een van de belangrijkste knelpunten betreft volgens Atrivé het ontbreken van een goede businesscase. In opdracht van Platform31 onderzocht Atrivé vier businesscases van wooncoöperaties. Lees verder »