Plan voor steun aan Utrechtse wooncoöperaties

Utrecht Nieuws brengt goed nieuws: “GroenLinks en ChristenUnie lanceren plan voor steun aan wooncoöperaties”, kopt het op 17 juni. “Mensen die gezamenlijk hun woningen willen bouwen en beheren in een wooncoöperatie moeten daar steun voor krijgen van de gemeente. Daarvoor pleiten de ChristenUnie en GroenLinks in hun initiatiefvoorstel Utrechtse Wooncoöperaties, dat zij vandaag lanceren.”

“Een wooncoöperatie is een hele mooie manier om betaalbare woningen te creëren en daarbij de krachten en ideeën van bewoners de ruimte te geven,” zegt Floor de Koning, raadslid van GroenLinks. “In de praktijk komen initiatiefnemers nu nog heel veel beren op de weg tegen”, vult Jan Wijmenga, raadslid van de ChristenUnie, aan. “Wij willen dat de gemeente het wooncoöperaties makkelijker maakt, door kennis, financiële steun en meer locaties beschikbaar te stellen.”