Primeur: Nieuw boek over collectief wonen

Het einde van de Wooncoöperatiedag bracht een primeur. Vooruitlopend op de officiële lancering op 24 oktober, presenteerden hoogleraar Darinka Cziscke en onderzoeker Marije Peute hun boek TOGETHER Ruimte voor collectief wonen. Het is een verzameling van essays, data en casestudies in Nederland en andere Europese landen. 

Het boek gaat in op het belang van collectief wonen, hoe we deze woonvormen kunnen realiseren en hoe ze kunnen bijdragen aan duurzamere steden en regio’s. Bestel het snel en lees meer over de dilemma’s en kansen voor samenleven in de 21ste eeuw.