Protest tegen woonbeleid Rotterdam

Met een spandoek aan de gevel van Bay House protesteerde Woonopstand tegen het woonbeleid in Rotterdam. In het gebouw komen 110 appartementen van tussen de 6 ton en 2,5 miljoen. Eén woning, The Box, zou voor 10 miljoen euro zijn verkocht. Woonopstand is het niet eens met de hoge prijzen van de woningen.

“Het is onbegrijpelijk dat er zoveel onbetaalbare nieuwbouw wordt gebouwd, terwijl honderdduizend mensen dakloos zijn en nog eens honderdduizenden huishoudens te duur, onzeker of tijdelijk wonen. Om de nijpende wooncrisis aan te pakken zijn betaalbare nieuwbouw en uitbreiding van de sociale huursector nodig.”

Woordvoerder Eaisaouiyen: “Bay House staat symbool voor het falende woonbeleid in Rotterdam. Er zit zelfs een woning in het complex van 10 miljoen euro. Dat kan natuurlijk niemand betalen. Er zijn twintigers en dertigers die noodgedwongen bij hun ouders wonen, omdat zij niks kunnen. Ze stellen hun leven uit. We eisen een rechtvaardig en een radicaal ander woonbeleid.”

De wooncrisis is een groot thema in Rotterdam, zeker met de verkiezingen in het vizier. Eaisaouiyen: “We hebben dit bewust gepland voor de verkiezingen. De politiek is aan zet. We eisen gewoon een rechtvaardig en een radicaal ander woonbeleid. Er is geld, maar het wordt aan de verkeerde dingen uitgegeven.”

Foto: Woonopstand