Provincie Drenthe verhoogt woonsubsidies

Het budget voor woonsubsidies in 2024 leek op, maar Provincie Drenthe brengt goed nieuws. Zo schrijft ze op haar site: “Groepen inwoners van Drenthe met concrete ideeën voor kleinschalige woonvormen kunnen nu weer een subsidie van maximaal €10.000 aanvragen. Ook gemeenten die extra hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten kunnen steun krijgen van de provincie. De provincie Drenthe heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de subsidies ‘Collectieve wooninitiatieven’ en ‘Inzet personele capaciteit versnelling woningbouwprojecten’.”

De provincie heeft besloten deze regelingen opnieuw open te stellen en het budget te verhogen omdat ze zo succesvol waren dat ze al volledig benut zijn voor 2024. Gedeputeerde Yvonne Turenhout zegt hierover: “Het is goed om te zien dat zowel inwoners als gemeenten ons weten te vinden en onze hulp inschakelen. We zoeken voortdurend naar oplossingen voor de problemen op de woningmarkt. Met het verhogen van deze subsidies geven we zowel inwoners die al goede ideeën hebben als gemeenten een zetje in de rug in het concreet maken van woningbouwprojecten.”

Zes-en-een-halve ton gaat er extra in de pot. Anderhalf ton is voor de collectieve wooninitiatieven zelf en de resterende vijf ton is voor extra personeel in gemeenten om woningbouwprojecten te versnellen.