Smallingerland peilt behoefte aan nieuwe woonvormen

‘Moderne woonvormen zijn onder meer een tiny house, met anderen wonen in een woongroep of een Knarrenhof,’ legt de Leeuwarder Courant uit. Smallingerland wil inzicht krijgen in de behoefte aan dergelijke nieuwe woonvormen. Daarom vraagt het college van B en W aan belangstellenden om vóór 9 januari een enquête in te vullen. In het voorjaar van 2022 worden de resultaten gepubliceerd.

Smallingerland wil niet alleen rekening houden met de toekomstige vraag en woonwensen van woningzoekenden uit Smallingerland, maar ook die uit de ruime omgeving. En daarbij aansluiten bij landelijke innovatieve ontwikkelingen zoals groepswonen, generatie wonen, tijdelijke huisvesting, particulier collectief opdrachtgeverschap en wooncoöperaties van groepen eigenaar/bewoners.