Stop het rendementsdenken op de woningmarkt

‘Stop het rendementsdenken op de woningmarkt’ kopt de opinie-pagina van De Volkskrant. ‘De komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden gebouwd. Hoe voorkom je dat die huizen straks opnieuw een prooi worden voor geldbeluste beleggers? Diverse initiatieven geven reden tot een sprankje hoop, stelt Floor Milikowski.’

Journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski vertelt in dit artikel onder meer over wooncoöperatie De Warren en schrijft: ‘Betaalbare, duurzame woningen met aandacht voor sociale cohesie, het kan dus wel, maar het gaat niet vanzelf. Om De Warren mogelijk te maken, verlaagde de gemeente bewust de grondprijs, stelde het hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid en hield het bij de uitgifte van dit kavel marktpartijen buiten de deur.

Zo zijn er veel meer voorbeelden van coöperaties en aanverwante initiatieven die de ruimte krijgen om het anders te doen. Op een groter schaalniveau gebeurt het in Almere Oosterwold. Op meer dan vierduizend hectare voormalig landbouwgrond, realiseert een gemeenschap van pioniers een nieuwe, volledig duurzame wijk. […] Dat geeft hoop voor de toekomst.’ Lees het hele artikel, het is de moeite waard.