Subsidie Anders werken aan wonen

Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kunnen we anders werken aan wonen? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van ontwerpers en partijen die zich bezig houden met wonen uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen. Het doel is een integrale aanpak van vraagstukken rondom wonen. Verduurzaming en leefbaarheid staan hoog op de agenda. Daarom is het zaak om de opgave duurzaam, inclusief en vanuit de huidige én toekomstige woonbehoefte aan te pakken. Het Stimuleringsfonds stelt subsidies beschikbaar van €30.000 per project.

Werk je mee aan anders wonen?
De oproep is gericht aan coalities van ontwerpers en gemeenten, gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, maatschappelijke initiatieven, marktpartijen, erfgoedspecialisten, wooncoöperaties, VVE’s en andere collectieven van bewoners.

Subsidie en tijdslijnen
Projecten die innovatieve perspectieven, strategieën en oplossingen voor de woonopgave in Nederland ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidie van het Stimuleringsfonds.

  • deadline: 28 maart 2022
  • aantal subsidies: 15 voorstellen à max. € 30.000 (fase 1)
  • looptijd: april – december 2022
  • daarna is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een vervolgfase à max. € 40.000 (fase 2)

Werksessie in Utrecht
Geïnteresseerd? In de regio Utrecht vindt op donderdag 24 februari een werksessie plaats, georganiseerd door AORTA en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Schrijf je in.

https://www.stimuleringsfonds.nl/subsidies/open-oproep-anders-werken-aan-wonen