Subsidie voor wooninitiatieven in Drenthe

Provincie Drenthe brengt groot nieuws. Er is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van wooninitiatieven. De provincie stelt € 150.000 beschikbaar voor startsubsidies. Ook is er in totaal € 500.000 beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief. De regeling volgt uit het succes van enkele pilotprojecten, die de provincie dit jaar steunde.

Subsidie en renteloze lening
Inwoners kunnen tot 1 november 2023 een startsubsidie aanvragen van maximaal € 5.000. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een renteloze lening van maximaal € 50.000 in de ontwikkelfase van een wooninitiatief. Hier kunnen bijvoorbeeld de kosten van een architect of het opstellen van een programma van eisen mee betaald worden. Het gaat om €2.500 per woning.