Subsidie voor wooninitiatieven in Zuid-Holland

Goed nieuws! “De provincie Zuid-Holland stelt in 2022 in totaal €250.000 beschikbaar voor de planvorming voor (innovatieve) collectieve wooninitiatieven,” vertelt de provincie op haar site. “Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen kunnen hiervan gebruikmaken om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken. Hiermee komt de provincie tegemoet aan de behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen voor mensen die bijvoorbeeld met een groep gelijkgestemden willen wonen of mensen die afhankelijk zijn van zorg.”

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Mensen hebben zelf vaak goede ideeën over hoe ze willen wonen en er zijn veel innovatieve oplossingen. Maar het is vaak lastig om deze ideeën om te zetten in realistische plannen. Met de Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven kan een professionele begeleider worden ingeschakeld, die helpt om een projectplan te maken waarin de haalbaarheid wordt onderzocht.”