Succesvolle webinars Collectief wonen in Limburg

Collectief wonen in Limburg staat meer en meer in de belangstelling. Daarom organiseerde Cooplink vijf webinars over dit thema in opdracht van Provincie Limburg. Alle vijf met het doel om initiatiefnemers van collectieve woonvormen verder op weg te helpen.

Vijf modules
De webinars behandelden de basics die nodig zijn om zelf een wooncoöperatie op te richten. De eerste module ging in op het belang van visievorming en het opstellen van een visiedocument. Dat geeft richting aan ambities. De tweede module dook in het formuleren van een Programma van Eisen en het opzetten van een goede organisatie. De derde module behandelde het opstellen van een business case, het financiële plaatje dus. De vierde module gaf handvatten om samen te werken met de gemeente. De vijfde module bood alle ruimte voor verdiepende vragen. Bij iedere sessie schoven experts en/of al gerealiseerde wooninitiatieven aan tafel.

Deelnemers uit de hele provincie
De webinars waren een succes. ‘Interessant, zeer leerzaam en inspirerend’, vonden de deelnemers. Dat waren 17 wooninitiatieven uit de hele provincie, waarvan 6 op zoek zijn naar een plekje in Zuid-Limburg en 3 in de gemeente Weert. Meer dan de helft richt zich op een wooncoöperatie, de overigen op een CPO-constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ruim driekwart bevindt zich in de oriëntatiefase, de rest is al in ontwikkeling.

Naslag en inspiratie
Heb je de webinars gemist? Kijk ze terug op YouTube! Op onze Kennisbank vind je de verslagen (onder het kopje “Verslagen cursussen en webinars”).