Talkshow ‘Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen’

Project Together!‘ organiseerde op 16 september een talkshow ‘Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen’ in SOZA. In dit voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag wonen statushouders en jongeren samen. SOZA biedt betaalbare huisvesting en versoepelt tegelijkertijd de integratie.

De meerwaarde die collaboratieve woonvormen kunnen hebben voor samenleven in steden, is de rode draad tijdens de talkshow. Een rijke variëteit aan typen collaboratief wonen komt voorbij. Woningzoekenden zijn op zoek naar alternatieven om betaalbaar te wonen. Er ontstaat meer bereidheid om het wonen gezamenlijk te organiseren, ondanks de energie die dit soms kost.

Waarom zijn collaboratieve woonvormen toch zo schaars, als ze grote maatschappelijke meerwaarde hebben en er vraag naar is? Tafelhost Vincent Kompler ging in gesprek met een rijke schare aan tafelgasten. Ze spraken over belemmeringen en oplossingen. Platform31 blikt terug op de talkshow.