Terugblik: het jaarverslag 2022

We kijken terug op een mooi jaar. Dat was onze conclusie, toen we de laatste hand legden aan het concept jaarverslag over 2022. Het samenstellen ervan is een flinke klus, maar het leuke is dat het je ook met je neus op heel veel mooie feiten drukt.

In de volgende Algemene Leden Vergadering leggen we het jaarverslag formeel ter goedkeuring aan onze leden voor. Wel stuurden we het verslag alvast naar het ministerie van BZK. Voor ons een belangrijke stap, want aan de hand van het verslag geeft het ministerie van BZK al dan niet goedkeuring voor het uitkeren van de laatste tranche van de subsidie 2022.

Hoe dan ook, wij zijn trots op het resultaat. Het jaarverslag geeft een indrukwekkend overzicht van alle activiteiten die we ondernemen om kennis te delen en een eerlijker speelveld te creëren voor wooncoöperaties. Lees mee en laat ons gerust weten wat je vindt.