Toegankelijke hypotheekregelingen

Opnieuw een lichtpuntje aan de horizon. Er is meer en meer oog voor wooncoöperaties. Zo heeft de Tweede Kamer op 26 september een motie van kamerlid Henk Nijboer (PvdA) aangenomen. Henk Nijboer constateert dat wooncoöperaties moeite hebben om hun financiering rond te krijgen en verzocht het kabinet om concrete afspraken te maken met banken om te komen tot goede en toegankelijke hypotheekregelingen voor wooncoöperaties. Daar heeft de Tweede Kamer zich dus achter geschaard. Heel fijn.