Utrecht en Stadsmakersfonds beklinken samenwerking

‘Gemeente Utrecht wil de stad samen met inwoners maken. Mensen met een idee dat de stad socialer, duurzamer of mooier maakt – zogenaamde Stadmakers – en daarvoor een pand of grond nodig hebben, kunnen nu ondersteuning aanvragen voor de financiering daarvan. Gemeente Utrecht en het Stadmakersfonds hebben daarover afspraken gemaakt’, vertelt gemeente Utrecht op 7 juni.

Stadmakers zijn mensen die de handen uit de mouwen steken om hun buurt maatschappelijk waardevoller te maken. Zij maken plekken waar buurtbewoners graag komen. Stadmakers starten bijvoorbeeld een circulaire broedplaats, een openbare tuin of een brouwerij waar mensen kunnen werken die extra begeleiding nodig hebben. Daarvoor is meestal een pand of een stuk grond nodig, maar om dat te betalen is meestal een lening nodig. Het Stadmakersfonds kan zo’n lening verstrekken, nu met behulp van de gemeente Utrecht. Provincie Utrecht, de Triodos Bank en het Restauratiefonds zijn al eerder de samenwerking aangegaan met het Stadmakersfonds.

Kleurrijke stad
Initiatieven van stadmakers die de stad kleurrijker maken, zijn vaak maar tijdelijk. Het fonds helpt door ervoor te zorgen dat zij meer invloed krijgen op het (nog te bouwen) vastgoed. Hierdoor kunnen ze een blijvende plek in de Utrechtse samenleving krijgen. De gemeente ziet het Stadmakersfonds als een logische partner. Beiden willen eenzelfde maatschappelijk effect in de stad bereiken. Met deze samenwerking is het de bedoeling dat stadmakersinitiatieven voor langere jaren blijven bestaan.

Wethouder Klaas Verschuure: “Wij gaan bij initiatieven van inwoners graag uit van wat er wèl kan en waar de kansen liggen. Dus proberen we belemmeringen weg te nemen. We denken mee met initiatieven die succesvol kunnen worden en van toegevoegde waarde zijn. Het is dus belangrijk dat mensen het Initiatievenfonds weten te vinden. Zo kunnen nóg meer Utrechters mee laten denken en meebeslissen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.”