Verslag over Verduurzamen op Wiki

Het verslag van de kennisdeelsessie over Verduurzamen staat online, op onze Wiki. Daar vind je ook de presentaties van die avond, het overzicht van subsidieregelingen en de regelgeving voor (bijna) energieneutrale gebouwen.

Het was een geslaagde eerste sessie en we kijken uit naar de volgende. Noteer 27 januari alvast in je agenda. Dan delen we kennis over financiering, daarover later meer.

Veel leesplezier voor nu!