Vestia tegen wooncoöperatie Tweebosbuurt

De bewoners van de Tweebosbuurt starten een wooncoöperatie om hun huizen van de sloopkogel te redden. De bedoeling is dat de ‘Unie van en voor Tweebossers’ de huizenblokken gaat opkopen van woningcorporatie Vestia om ze te renoveren. Voor een blok is volgens bewoner Hero Niermeyer rond de 21 miljoen voor nodig. Een bedrag waar investeerders al garant voor zouden staan. Rijnmond.nl deed er op 22 maart verslag van.

Vestia zet advocaten op de zaak
Vestia is het er niet mee eens. Advocaten van Vestia hebben de huurders inmiddels laten weten dat het oprichten van de wooncoöperatie niet kan worden gebruikt om de herstructurering te frustreren. De woningen zijn onderdeel van de sloop en nieuwbouw van de Tweebosbuurt en worden daarom niet verkocht. Als de herstructurering vertraging oploopt, zal Vestia alle schade verhalen op de betrokken bewoners, schrijven de advocaten tot slot. Rijnmond.nl deed opnieuw verslag op 24 maart.

Cooplink stuurde een brief naar Vestia
Cooplink klom in de pen en schreef de Raad van Bestuur van Vestia een brief. “Een brief van een advocaat als reactie op een initiatief van huurders kunnen wij alleen als misplaatst zien. De Woningwet stelt dat ‘huurders van tenminste vijf in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden een wooncoöperatie kunnen oprichten’. Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) voegt toe dat de woningcorporatie voor het opstellen van het coöperatieplan ten minste € 5.000 ter beschikking moet stellen. 

Recht van huurders niet ontkennen
Nabijheid wordt in de Woningwet niet gedefinieerd, maar onze ervaring leert dat dezelfde straat of dezelfde buurt wordt bedoeld. In dit geval gaat het om een initiatief van meer dan vijf huurders. Dat de ondertekenaars niet in één blok wonen zegt niets over de groep als geheel. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de advocaten handig gebruik willen maken van het feit dat ‘nabijheid’ niet is gedefinieerd om zo het recht van de huurders te ontkennen.”

We wachten op reactie van Vestia.