Vereniging Cooplink van start!

De vereniging Cooplink wordt een feit. Afgelopen zaterdag hebben de deelnemers van Cooplink de statuten goedgekeurd en het besluit tot oprichting van de vereniging Cooplink genomen.

 
Daarmee gaat op korte termijn Cooplink van start als vereniging en kennisnetwerk van en door wooncoöperaties. Cooplink is dé plek waar wooncoöperaties mede-wooncoöperaties (in oprichting) kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Statuten

Zaterdag werden de statuten en het langetermijnplan voor Cooplink besproken. Met enkele kleine wijzigingen werden de statuten door alle aanwezigen gedragen. Een van de wijzigingen was dat niet alleen rechtspersonen, maar ook wooncoöperatie-initiatieven die nog geen rechtspersoon zijn, (aspirant-)lid kunnen worden.

Draagvlakmeting

Aan de orde kwam ook een enquête die Cooplink heeft laten uitvoeren door het Woonbond Kennis en Adviescentrum en Sandra Labree. De enquête diende om te achterhalen of er voldoende draagvlak is onder wooncoöperaties (in oprichting) voor een landelijke vereniging die onder andere hun belangen behartigt. En of zij geïnteresseerd zouden zijn om lid te worden. Beide vragen werden met een overtuigend ja beantwoord.

Onderwerpen die leven

Sandra Labree zette uiteen welke thema’s het meest aan de orde kwamen in de gesprekken die zij heeft gevoerd met de wooncoöperatie-initiatieven. Financieringsmogelijkheden en de regelgeving die daarmee samenhangt, is nog onverminderd een vraagstuk dat veel coöperaties bezighoudt.

Belangenbehartiging

Ook aan lokale en landelijke belangenbehartiging hebben wooncoöperaties in oprichting behoefte. Zij zoeken kennis om de juiste organisatie- en besluitvormingsmodellen te kiezen en willen weten hoe zij (bewoners)leden kunnen binden aan hun initiatief.

Verduurzaming

Tot slot is verduurzaming voor veel initiatieven een belangrijk onderwerp. Hoe pak je de verduurzaming van een pand aan, hoe financier je het? Het zou volgens Labree een prima onderwerp zijn voor een van de themabijeenkomsten die Cooplink gaat organiseren.

Bestuur

Tijdens de bijeenkomst in Puur in Utrecht meldden drie wooncoöperaties zich al aan als lid. Cooplink krijgt een bestuur dat bij voorkeur bestaat uit vertegenwoordigers van de leden. Er komt ook een raad van advies dat als een ‘orgaan van reflectie’ moet gaan dienen en waarin de ‘oprichtende ouders’ deel kunnen nemen.
Cooplink was een initiatief van de Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland en Stichting !Woon en later heeft de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen zich bij het initiatief aangesloten. De vereniging gaat nu zelfstandig en onafhankelijk van deze oprichters functioneren, al blijven deze de komende tijd nog nauw betrokken om een nieuw verenigingsbestuur op gang te helpen.

Verslag volgt in de Wiki

Op korte termijn volgt een verslag van de oprichtingsbijeenkomst in de Wiki van Cooplink.