Welke startende initiatieven ken jij?

Cooplink gaat voor groei in het aantal wooncoöperaties in Nederland: een grote groei graag, als het even kan. Dat leidt namelijk tot passend beleid en dito financiering. En als het beleid en de financieringsmogelijkheden op orde zijn, dan kunnen initiatieven makkelijker tot realisatie komen. Laat dat nou precies het doel van Cooplink zijn!

“Cooplink zet zich in voor in een wereld waarin collectief wonen heel gewoon is. Waarin íeder initiatief tot realisatie kan komen, omdat het toegang heeft tot kennis, ondersteund wordt door beleid en er passende locaties en financieringsvormen zijn.”

Natuurlijk kennen wij startende initiatieven, maar lang niet alle. Help je ons? Ken jij wooninitiatieven die van onze kennisbank en kennisdeelsessies kunnen leren, die baat hebben bij ons lobbywerk en bij het landelijk leenfonds dat wij helpen vormgeven?

Wil je die initiatieven attenderen op ons bestaan? Hen uitnodigen voor onze kennisdeelsessies? Of laat je het balletje liever bij ons liggen? Dat is prima. Speel ons hun naam en website door, dan nodigen wij ze uit.