Woonbehoeften van 55-plussers

Vereniging Eigen Huis heeft de wensen en behoeften onder 55-plussers voor de toekomstige woonsituatie in kaart gebracht. Ze deed in maart en april 2022 een peiling onder woningbezitters in deze leeftijdscategorie. Maar liefst 82.590 senioren hebben de toegezonden vragenlijst ingevuld. Een greep uit de resultaten:

88% heeft nagedacht over de toekomstige woonsituatie. 56% daarvan heeft nog geen stappen ondernomen. De belangrijkste reden is dat zij nu nog gezond zijn. Bovendien is de woningmarkt krap en het aanbod om te verhuizen beperkt en vindt een deel zichzelf nog te jong.

Op de vraag of alternatieve woonvorm zoals een Knarrenhof iets voor hen is, antwoordt 12% ‘ja’. Dat zijn maar liefst 9.910 mensen. 45% geeft aan ‘misschien’, dat zijn 37.165 mensen. 34% vindt dat niets voor hem of haar.

Meer over het onderzoek lees je op de site van Vereniging Eigen Huis.