Wooncoöperatie Achterhoek gaat aan de slag

Uit het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek is gebleken dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod van verschillende groepen op de Achterhoekse woningmarkt. Daarnaast is er krapte en daar zijn vooral de starters de dupe. Maar ook ouderen komen hun te grote huis niet uit omdat er geen aanbod is van kleinere woningen met name op de huurmarkt.

De woningcorporaties in de Achterhoek zijn aan handen en voeten gebonden. Als zij huurwoningen bouwen, dan gelden de regels van de Woningwet. Een woningcorporatie is gebonden aan inkomenseisen bij toewijzing aan een huurder. De corporatie mag bijvoorbeeld niet mensen uit de eigen plaats of jongeren voorrang geven.

Er gloort hoop voor deze jongeren en ouderen in de Achterhoek. Daarover lees je in het artikel van Achterhoeks Nieuws Winterswijk meer.

AWC Achterhoekse wooncoöperatie