De wooncoöperatie in het coalitieakkoord

Het is een bescheiden zinnetje, maar het staat erin. ‘We creëren ook meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld’, vertelt het nieuwe coalitieakkoord. Het akkoord schetst de plannen voor de komende kabinetsperiode. Daar is een breed maatschappelijk draagvlak voor nodig en daarom werkt de rijksoverheid graag samen met lokale overheden, sociale partners en uitvoeringsorganisaties.

‘Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte. Veel Nederlanders kunnen op dit moment echter geen passende woning vinden. Het is onze prioriteit te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt‘, begint het artikel over Volkshuisvesting.

Even later lezen we: ‘Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot woningen. We creëren ook meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld.’